NOWE PRAWO

Zwiększony został limit przychodów, którego przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika, na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego. Dziś weszła w życie nowelizacja ustaw o PIT i CIT z 5 marca 2009 r. (Dz.U. nr 69, poz. 587), która podwyższyła limit z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży (z VAT) w ubiegłym roku nie przekroczyły 1,2 mln euro, zostali uznani za małych podatników w 2009 roku.

Firmy, które w związku z podwyższeniem limitu stały się małymi podatnikami, mogą jeszcze w tym roku dokonać wyboru rozliczeń kwartalnych. Wystarczy, że powiadomią o tym urząd skarbowy do 20 sierpnia. Dzięki rozszerzeniu definicji małego podatnika więcej przedsiębiorców jeszcze w tym roku będzie mogło także skorzystać z jednorazowej przyspieszonej amortyzacji. Nowelizacja zwiększyła jednocześnie limit odpisów amortyzacyjnych z 50 tys. euro do 100 tys. euro w latach 2009–2010.