PORADA

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2008 roku osiągną przychód netto w wartości co najmniej 4 089 960 zł, od 1 stycznia 2009 r. będą musiały prowadzić pełne księgi.

- Czy do tego limitu wlicza się przychód ze sprzedaży środków trwałych - pyta czytelnik w liście do redakcji. Dodaje również, że w 2008 roku przychód ze sprzedaży środków trwałych stanowił ponad 530 tys. zł i ta kwota zaważy czy spółka pozostanie na podatkowej książce przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) pełne księgi muszą prowadzić określone podmioty, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w polskiej walucie 1,2 mln euro.

Sprzedaż środków trwałych stanowi przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT. Natomiast zgodnie z prawem bilansowym ujmowane są jako pozostałe przychody operacyjne. Oznacza to, że do limitu przychodów zobowiązujących do prowadzenia pełnych ksiąg nie zalicza się przychodów związanych ze zbyciem zarówno środków trwałych (w tym również w budowie), jak i wartości niematerialnych i prawnych.