W urzędach skarbowych w całej Polsce urzędnicy wprowadzają właśnie do systemu POLTAX (system ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach) zeznania PIT za 2008 rok. Jak podaje Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie, w urzędach woj. zachodniopomorskiego do 6 maja wprowadzono ok. 91 proc. zeznań, które wpłynęły do urzędów do tego dnia. Zeznania składane drogą elektroniczną były wprowadzane automatycznie.

– W większości urzędów zeznania podlegały rejestracji w systemie na bieżąco, w obecności składającego. Takie działania dawały podatnikom możliwość poprawienia błędów formalnych na miejscu, bez wzywania do urzędu i składania korekt – wskazuje Małgorzata Brzoza.

Dodaje, że w trakcie okresu składania zeznań za 2008 rok niektóre urzędy skarbowe, w razie potrzeby, okresowo zwiększały liczbę pracowników wprowadzających dane poprzez czasowe oddelegowanie pracowników innych komórek.

Małgorzata Brzoza wskazuje, że najczęściej popełnianymi błędami było: wpisywanie NIP płatnika lub małżonka zamiast swojego; wpisywanie błędnych danych adresowych; brak podpisów; obliczanie podatku według nieaktualnej skali PIT; brak wymaganych załączników; błędy rachunkowe; odliczanie ulgi prorodzinnej powyżej wysokości podatku; odliczanie tych samych ulg od dochodu i od podatku.

– Nowym błędem, jaki pojawił się w zeznaniach za 2008 rok, jest nieprawidłowe odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą – zwraca uwagę nasza rozmówczyni.

Podkreśla też, że w większości zachodniopomorskich urzędów stwierdzono, że liczba błędnych zeznań podatkowych za ubiegły rok jest porównywalna z rokiem 2007 i stanowi ok. 1 proc. wszystkich zeznań. Niemniej jednak niektóre urzędy zauważają coroczny wzrost liczby popełnianych błędów oraz wskazują na niestaranne ich wypełnianie. To skutkuje większą liczbą składanych korekt, np. Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotował 753 korekty, a w roku bieżącym jest 1138 korekt.

– Wielu podatników korzystało z aplikacji komputerowych. Jednak w przypadku takich formularzy podatnicy częściej zapominali o ich podpisaniu – podsumowuje Małgorzata Brzoza.