Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) nie podlegają prawu bankowemu i są odrębnymi od banków instytucjami świadczącymi usługi finansowe działającymi na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.).

Do rozliczeń gromadzonych przez członków kas środków pieniężnych stosuje się przepisy prawa bankowego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jak wyjaśnia Marek Gadacz, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, oznacza to, że SKOK-i działają w zakresie gromadzenia oszczędności w sposób podobny do banków.

Przypomnieć trzeba, że przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uznają za dochód z kapitałów pieniężnych m.in. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. Zdaniem Marka Gadacza odsetki pochodzące od oszczędności zgromadzonych w SKOK-ach dla celów podatkowych powinny być uznane za pochodzące z innych (nie stricte bankowych) form oszczędzania.

– Tym samym powinny podlegać opodatkowaniu 19-proc. podatkiem Belki w sposób podobny do odsetek bankowych. W takim wypadku SKOK działa jako płatnik, który powinien pobrać należny podatek i wpłacić go do urzędu skarbowego – wyjaśnia ekspert.