INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak pod względem VAT rozliczyć sprzedaż hotelu. W analizowanym przez izbę przypadku podatnik kupił budynek hotelowy, który znajduje się na działkach: 53/7 i 51/11. VAT od zakupu budynku został odliczony. W trakcie prowadzenia działalności były przeprowadzane remonty, modernizacje, które przewyższyły wartość budynku o 30 proc. Od faktur dotyczących tych remontów był odliczany VAT naliczony. Prace te zostały zakończone w 2003 roku.

W związku z tym, jeżeli podatnik sprzedaje działki 53/7 i 51/11 z posadowionym na nich hotelem, a oprócz tego kilka działek budowlanych, które dokupił w 1999 roku, oznaczone numerami 51/15, 53/12, 54/5, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, to nie zostały spełnione warunki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, uprawniające do zwolnienia z VAT. W konsekwencji transakcję zbycia hotelu wraz z gruntem należy opodatkować 22-proc. VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2009 r. (nr IPPP2/443-388/09-3/MK)