Wartość kupowanego bądź sprzedawanego samochodu interesuje fiskusa. Od transakcji związanej z autem trzeba bowiem płacić podatki. W zależności od charakteru czynności trzeba zapłacić akcyzę, PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych. W każdym podatku przy zaniżeniu wartości samochodu organ podatkowy ma prawo sam ocenić wartość auta przez m.in. powołanie biegłego. Gdy okaże się, że podatnik zaniżył cenę samochodu, będzie musiał zapłacić za biegłego. W niektórych przypadkach będzie też musiał zapłacić sankcyjny podatek.

Opodatkowanie akcyzą

Rozliczenia podatkowe przy zakupie samochodu zacznijmy od akcyzy. Zgodnie z generalną zasadą, podstawą opodatkowania samochodu osobowego jest kwota, jaką podatnik płaci za auto, czyli jego cena.

Gdy nie można określić ceny auta, np. w przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.

PRZYKŁAD: SAMOCHÓD W REMANENCIE FIRMY

Podatniczka jest czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2004 r. nabyła samochód osobowy na potrzeby prowadzonej działalności. Samochód wpisała do ewidencji środków trwałych, amortyzując go. Odliczyła 50 proc. kwoty podatku naliczonego określonego na fakturze VAT. Obecnie jest zmuszona zlikwidować firmę. Przedmiotowy samochód posiada cały czas i nie planuje go sprzedawać. Na ostatniej deklaracji VAT-7 umieściła kwotę 1167 zł z tytułu korekty nabycia środków trwałych. Jest to kwota wynikająca z proporcjonalnego wyliczenia naliczonego VAT od nabycia samochodu osobowego. Czy należy dokonać zwrotu do urzędu skarbowego podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego w momencie likwidacji działalności gospodarczej?

Podatniczka po zakończeniu działalności nadal będzie wykorzystywać samochód na cele osobiste. Dokonała więc przekazania na cele osobiste samochodu, będącego środkiem trwałym w firmie, zakupionego w grudniu 2004 r., od którego odliczyła VAT z faktury zakupu w wysokości 5000 zł. Zatem przekazanie przedmiotowego samochodu nastąpiło z zastosowaniem zwolnienia od VAT.

Skoro podatniczka przekazała samochód na osobiste cele, wykazując to przekazanie w ostatniej deklaracji VAT-7 przez dokonanie korekty podatku naliczonego, samochód ten w momencie likwidacji nie był towarem, który powinna wykazać w remanencie i naliczyć VAT.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.