Kłopoty honorowych krwiodawców dotyczą zasad ustalania wartości odliczenia. Gazeta Prawna jako pierwsza podała, że w ocenie ministra finansów stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr krwi i osocza dla celów podatkowych jest jednakowa i wynosi 130 zł. Tymczasem w specjalnym rozporządzeniu określającym ekwiwalenty dla krwiodawców stawki zostały zróżnicowane.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie sposób określenia stawki przyjmowanej dla ustalenia wartości darowizny podlegającej odliczeniu nie uwzględnia w pełnym zakresie unormowań rozporządzenia ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. (Dz.U. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.). Tam stawki ekwiwalentów wynoszą m.in. 130 zł za 1 litr pobranej krwi oraz 200 zł za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami oraz 200 zł za pobrane osocze. Rzecznik podkreśla, że honorowi krwiodawcy nie wiedzą, dlaczego przy określaniu stawki przyjmowanej dla ustalenia wartości darowizny podlegającej odliczeniu uwzględnia się wyłącznie wysokość jednego z ekwiwalentów przyjętych w rozporządzeniu. Dlatego rzecznik wystąpił do ministra finansów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zmianę przepisów ulgi, tak żeby umożliwić honorowym krwiodawcom oddającym krew i osocze obliczenie wysokości ulgi przy zastosowaniu przyjętych w nim ekwiwalentów.