ANALIZA

Wszystkie izby skarbowe i urzędy kontroli skarbowej przygotowały dla Ministerstwa Finansów raporty, jak wdrażają program oszczędnościowy, który resort nakazał wprowadzić na początku roku.

Gazeta Prawna otrzymała te dokumenty. Z ich analizy wynika, że urzędnicy oszczędzają na: kosztach administracyjnych – takich jak np. papier, prąd, telefony; etatach – nie zatrudniają nowych pracowników; kontrolach – przeprowadza się kontrole u podatników mających siedziby niedaleko miejsc zamieszkania kontrolujących bądź niedaleko siedziby urzędu.

Koszty obsługi

Ze wszystkich przygotowanych raportów wynika, że w urzędach największe oszczędności zostały wprowadzone w zakresie zmniejszenia kosztów administracyjnych. Niektóre z nich są zaskakujące. Przykładowo Izba Skarbowa w Białymstoku podaje, że aby zmniejszyć koszty przesyłek pocztowych urzędnicy w danej miejscowości sami dostarczają korespondencję do podatników.

Innym przykładem oszczędności jest minimalizacja wydatków na energię. W urzędach wymieniane są żarówki na energooszczędne. Światło włączane jest tylko w razie konieczności. Urządzenia elektryczne nieużywane mają być wyłączane, a nie zostawiane na czuwaniu.

Ponadto w pomieszczeniach zmniejszana jest temperatura, a poza godzinami pracy ogrzewanie jest wyłączane. Pracownicy mają nakaz racjonalnego wietrzenia pomieszczeń. W niektórych urzędach ma być także zmniejszona temperatura ciepłej wody użytkowej. Praktycznie każdy urząd zastosował również oszczędności na papierze, drukując dokumenty dwustronnie lub częściej korzystając z poczty elektronicznej, telefonach – poprzez zmianę operatora, a także rozliczanie pracowników z prywatnych rozmów na podstawie billingów telefonicznych. O remontach urzędów na razie można zapomnieć.

Etaty i wynagrodzenia

Oszczędności administracyjne to jedna kwestia. Drugą są wypłaty nagród oraz zatrudnianie nowych pracowników. W urzędach odstąpiono od wypłat nagród ze środków 3-proc. funduszu nagród i z niewydatkowanych środków przewidzianych na wynagrodzenia. Natomiast w zakresie ograniczenia zatrudnienia przestrzegany jest bezwzględny zakaz zatrudnienia pracowników spoza jednostek resortu finansów, jak również ograniczono do niezbędnego minimum przedłużanie umów o pracę zawartych na czas określony.

Pracownicy nie są wysyłani na szkolenia. Ograniczono też wydatki na podróże służbowe i wyjazdy samochodami służbowymi. Wiele urzędów zrezygnowało lub zmniejszyło prenumeratę pism fachowych.