Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, przesłać do urzędu pocztą, wrzucić do ustawionego na ulicy specjalnego automatu zwanego PIT-omatem, albo przesłać przez internet.

Liczy się to, czy PIT zostanie przekazany bądź wysłany do urzędu skarbowego do północy 30 kwietnia. Spóźnienie z dostarczeniem zeznania naraża podatnika na karę grzywny.

Również do 30 kwietnia, osoby, które muszą dopłacić podatek, powinny przekazać należność na konto urzędu skarbowego. Mogą to zrobić przekazem pocztowym, przelewem bankowym, a także przez internet.

Od 26 marca wysokość odsetek za zwłokę wynosi 10,5 proc. w skali roku

Spóźnienie z opłatą będzie oznaczało konieczność zapłacenia kwoty podatku wraz z odsetkami liczonymi za każdy dzień zwłoki.

Od 26 marca wysokość odsetek za zwłokę wynosi 10,5 proc. w skali roku.

Osoby, które pomylą się w zeznaniu podatkowym, zarówno co do kwot, jak i danych osobowych, mogą po 30 kwietnia skorygować zeznanie.

Jeśli same wykryją błąd w zeznaniu złożonym do 30 kwietnia, a nie polegał on na wykazaniu zbyt małej kwoty podatku do zapłaty, to w związku z korektą nie poniosą żadnych konsekwencji. Gdyby natomiast ktoś zaniżył podatek do zapłaty i sam to wykrył, musi zapłacić go we właściwej kwocie, doliczając odsetki za zwłokę.