Cytowany w komunikacie komisarz ds. podatków KE Laszlo Kovacs powiedział, że przy tworzeniu regulacji chroniących dochody podatkowe przed wypływem np. do rajów podatkowych kraje członkowskie UE nie mogą sobie pozwolić na działanie w pojedynkę.

"Jeśli członkowie UE nie będą współpracować, także na forach międzynarodowych, działania zmierzające do ochrony ich wpływów podatkowych będą nieefektywne" - ostrzegł komisarz.

Komisja uważa, że tajemnica bankowa - w przypadku kontaktów administracji państw UE - nie może być podstawą odmowy udzielenia informacji o podatnikach. Konieczne jest też zacieśnienie współpracy członków UE przy egzekucji podatków i rozszerzenie stosowania tzw. dyrektywy odsetkowej (dotyczącej opodatkowania zysków kapitałowych) na nowe podmioty. Chodzi np. trusty i fundacje, które dziś umożliwiają ukrycie się inwestorom osiągającym dochody z kapitału lokowanego za granicą.

Menadżer w zespole ds. podatków międzynarodowych w PricewaterhouseCoopers Agata Oktawiec uważa, że Unia musi poprawić wewnętrzną wymianę informacji między administracjami krajów członkowskich, bo z ich systemów podatkowych wypływa dziś bardzo dużo pieniędzy.

"Jednak stworzenie narzędzi, które mogłyby w praktyce funkcjonować, jest trudne. Najważniejsze będzie wymuszenie współpracy na władzach podatkowych poszczególnych krajów, tak by administracje te traktowały się po partnersku i działały szybko" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że w przypadku Polski ograniczeniem dla wymiany informacji jest bariera językowa. W większości krajów UE wymiana ta następuje po angielsku, tymczasem w Polsce każdy dokument musi być przetłumaczony.

"Tłumaczenie wszystkich dokumentów na języki krajowe może sparaliżować system wymiany informacji" - uważa Oktawiec.

Zdaniem Komisji, podjęcie proponowanych przez nią działań będzie argumentem dla podjęcia analogicznych kroków przez kraje spoza UE.