Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych podnoszącą limit w definicji małego podatnika z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Jak wskazuje Szymon Murawski, doradca podatkowy w DLA Piper, wejście w życie ustawy w trakcie trwania roku podatkowego może się wiązać z pewnymi wątpliwościami.

Nowa definicja od tego roku

Wątpliwości dotyczą podatników, którzy w 2008 roku przekroczyli limit przychodów wynoszący 800 tys. euro, jednak uzyskali przychody mniejsze niż 1,2 euro. Zdaniem eksperta tacy podatnicy po wejściu w życie nowelizacji mogą być uznani za małych podatników już w 2009 roku.

Potwierdza to Paweł Jabłonowski, Szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna. W ocenie eksperta nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych z 5 marca 2009 r. wydaje się być jednoznaczna co do momentu jej wejścia w życie.

- Skoro nowelizacja znajdzie zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2009 roku, to nową definicję małego podatnika można stosować już w bieżącym roku podatkowym - uważa Paweł Jabłonowski.

Dodaje, że nie zmienia tego sposób liczenia limitu, po przekroczeniu którego przestaje się być małym podatnikiem. Odwołanie się w definicji małego podatnika do przychodów z roku poprzedniego jest jedynie metodą kalkulacji, a nie przesłanką wskazującą na moment obowiązywania nowej definicji.

- W konsekwencji, pojęcie mały podatnik rozszerzono na wszystkie podmioty, które w roku ubiegłym osiągnęły przychody (z VAT) w równowartości poniżej 1,2 mln euro - mówi Paweł Jabłonowski.

Przywileje podatkowe

Szymon Murawski podkreśla, że uzyskanie statusu małego podatnika daje określone preferencje, tj. możliwość skorzystania z przyspieszonej (jednorazowej) amortyzacji oraz kwartalnego rozliczania się z fiskusem. Ekspert zwraca uwagę, że za stosowaniem nowej definicji małego podatnika już w tym roku przemawia także art. 4 nowelizacji, zgodnie z którym podatnicy, którzy w związku z podwyższeniem limitu przychodów stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne począwszy od I kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie ustawa zmieniająca. Nasz rozmówca wyjaśnia, że warunkiem rozliczania kwartalnego w przypadku takich podatników jest złożenie stosownego zawiadomienia w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie ustawa zmieniająca.

- Biorąc to pod uwagę, ustawodawca wprost dopuścił zmianę statusu podatnika na małego podatnika w tracie trwania bieżącego roku podatkowego - mówi Szymon Murawski.

Dzięki rozszerzeniu definicji małego podatnika więcej przedsiębiorców już w tym roku będzie mogło także skorzystać z jednorazowej amortyzacji. Ma to tym większe znaczenie, że ta sama nowelizacja zwiększa limit odpisów amortyzacyjnych z 50 tys. euro do 100 tys. euro w latach 2009-2010.