ANALIZA

Urzędy skarbowe w wielu obszarach są obciążone nadmierną biurokracją. Aby ją ograniczać, Ministerstwo Finansów chce m.in. zlikwidować obowiązek przesyłania przez notariuszy wszystkich aktów notarialnych do urzędów skarbowych. Zdaniem Andrzeja Parafianowicza, wiceministra finansów, wystarczyłoby, aby notariusze przesyłali urzędom skarbowym jedynie najważniejsze informacje z aktu notarialnego zamiast kilku- lub nawet kilkunastostronicowego odpisu.

- W przyszłości przesyłanie tego typu dokumentów powinno być zastąpione obiegiem elektronicznym. To z pewnością ułatwi pracę zarówno pracownikom urzędów, jak i notariuszom - stwierdza w rozmowie z GP Andrzej Parafianowicz.

Eksperci popierają pomysł ministerstwa. Sami notariusze woleliby jednak otrzymać możliwość wysyłania aktów do urzędów skarbowych w formie elektronicznej.

Notariusz woli e-akt

Notariusze przekazują organowi podatkowemu właściwemu według miejsca ich siedziby w terminie do siódmego dnia każdego miesiąca wypisy sporządzonych w poprzednim miesiącu aktów notarialnych dokumentujących czynności prawne podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego - czyli większości aktów notarialnych. Na ten aspekt zwraca uwagę Łucja Kalisz, notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, która wyjaśnia nam, że notariusze wysyłają wypisy aktów notarialnych w formie papierowej.

- Lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie notariuszom przesyłania organowi podatkowemu wypisów aktów notarialnych w formie elektronicznej, tak jak w przypadku postanowień sądowych - twierdzi Łucja Kalisz.

Argumentuje, że wysyłanie przez notariuszy jedynie wyciągów niezawierających wszystkich elementów czynności mogłoby utrudnić organom podatkowym ocenę powstania zobowiązania podatkowego i wartości rynkowej przedmiotu czynności udokumentowanej aktem notarialnym. Na wartość rynkową przedmiotu czynności mają bowiem wpływ m.in.: stan, stopień zużycia oraz obciążenia i inne elementy stanu fatycznego, które są zawarte w treści aktu notarialnego, ale nie stanowią jego najistotniejszych elementów.