Podatniczka pobiera emeryturę w Polsce, a oprócz tego co miesiąc otrzymuje emeryturę ze Szwecji. Od wypłacanej emerytury z ubezpieczenia społecznego zakład ubezpieczeniowy w Szwecji nie potrąca podatku.

- Czy dochód ze szwedzkiej emerytury muszę wykazywać w polskim PIT - pyta pani Halina z Krakowa.

Tak. Musi go pani wykazać w polskim PIT.

Od uzyskanego dochodu z tytułu emerytury otrzymywanej ze Szwecji podatniczka powinna w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania - wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku dochód z tytułu emerytury podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 i opodatkowaniu z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami, w tym z emeryturą krajową - polską, według skali PIT.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).