Płatnicy, którzy dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy np. banki, nie będą sporządzać rocznego PIT za podatników. Taki obowiązek nakładał rządowy projekt zmian w ustawie o PIT, wprowadzający generalną zasadę sporządzania rocznego zeznania przez płatników. Wczoraj Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie podkomisji z prac nad projektem, wraz z poprawką zwalniającą banki z obowiązku rozliczenia podatników, którym wypłacają zagraniczne renty i emerytury. Jak tłumaczył Maciej Grabowski, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki, bank sporządzi jednak PIT za swoich pracowników, tak jak każdy inny pracodawca.

W projekcie doprecyzowano także, że PIT za podatnika sporządza płatnik, jeżeli w roku, którego dotyczy rozliczenie, nie ustał obowiązek poboru zaliczek na podatek i na dzień 15 stycznia roku następnego nadal istnieje obowiązek poboru zaliczek. Przepis ten w praktyce zwolni głównie agencje pracy tymczasowej z obowiązku rozliczenia pracowników.