Nowelizacja ta jest bowiem kluczowa dla uruchomienia systemu e- deklaracji. Senat uchwalił ją bez poprawek 19 marca.

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta poinformowało PAP, że ustawa nie została jeszcze podpisana, a prezydent ma na to czas do 13 kwietnia.

"Ustawa wejdzie w życie z chwilą opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Gdy prezydent podpisze ustawę, minister finansów wyda rozporządzenie, które umożliwi elektroniczne złożenie deklaracji PIT-37 za 2008 r. osobom nieposiadającym tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa MF Magdalena Kobos.

Zapewniła, że projekt rozporządzenia jest gotowy. Resort czeka tylko na podpis Lecha Kaczyńskiego. Na pytanie PAP, czy MF może wystąpić do prezydenta z prośbą o szybkie podpisanie ustawy, wyjaśniła, że takich działań "nie praktykuje się, a prezydent jest niezależnym organem".

Uchwalona w marcu nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej przewiduje m.in. likwidację obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji. Z opłaty skarbowej mają zostać zwolnione pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym.

Dzięki zmianom minister finansów będzie mógł znieść obowiązek posiadania tzw. bezpiecznego (lub kwalifikowanego - PAP) podpisu elektronicznego. Konieczność wykupienia takiego podpisu jest wskazywana jako jedna z głównych przyczyn braku popularności elektronicznych rozliczeń.

MF planowało, że zmiany wejdą w życie na przełomie marca i kwietnia br. Wtedy miał być udostępniony formularz interaktywny PIT-37 (dla podatników rozliczających dochody z pracy), który umożliwi złożenie zeznania bez konieczności opatrywania go bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zeznanie roczne będzie weryfikowane pod względem poprawności rachunkowej. Podpis zapewniający autentyczność deklaracji ma być oparty m.in. na numerze NIP, danych osobowych podatnika i kwocie przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2007 r. - informuje MF.

System informatyczny ministerstwa, który przyjmie e-deklarację wygeneruje podatnikowi numer referencyjny. Zostanie on wykorzystany do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru. Będzie ono potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji. Według MF takie rozwiązanie zapewni integralność złożonych danych, będzie również dokumentować datę złożenia zeznania rocznego.

Resort zapewnia, że dotychczas stosowane metody składania zeznania rocznego PIT-37 (dokumenty papierowe oraz zeznania elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym) zostaną zachowane.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów likwidacji ulegnie obowiązek zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej przez osoby posiadające już kwalifikowany bezpieczny podpis elektroniczny.

Uproszczeniu ulegnie również procedura udzielania pełnomocnictw do składania deklaracji drogą internetową przez osoby upoważnione. Zmienione procedury nie będą wymagały ponownego ich uruchamiania po zmianie certyfikatu podpisu elektronicznego. Takie pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji elektronicznej nie będzie podlegać opłacie skarbowej.