Celem zmian w ustawie o grach i zakładach wzajemnych jest m.in. pozyskanie środków na budowę obiektów Euro 2012. W związku z tym resort finansów rozszerza katalog gier, do których stosuje się dopłaty do stawek podatkowych (które uiszczają grający) na niemal wszystkie gry. Dla podatników oznacza to przykładowo wzrost stawek za połączenia telefoniczne i wysyłane SMS-y w grach organizowanych m.in. przez telewizje. Zgodnie z projektem w loteriach audioteksowych wprowadzone zostaną dopłaty w wysokości 25 proc. ceny połączenia telefonicznego lub wysłania SMS-a. Przewiduje się też wprowadzenie dopłat w wysokości 10 proc. stawki w zakładach wzajemnych. Obecnie obowiązująca ustawa takich dopłat nie przewiduje, jednak dopłaty obejmujące szerszy katalog gier i zakładów będą obowiązywały tylko do końca 2012 roku.

Proponowane zmiany mają też za zadanie przyporządkowanie poszczególnych zadań kontrolnych organom jednej administracji celnej. Oznacza to, że obecne kompetencje dyrektorów izb skarbowych m.in. w zakresie udzielania zezwoleń na gry na automatach o niskich wygranych oraz loterie fantowe przejmą dyrektorzy izb celnych. Z kolei naczelnicy urzędów celnych przejmą zadania naczelników urzędów skarbowych w zakresie m.in. poboru i kontroli uiszczania podatku od gier. Wskazany naczelnik urzędu celnego będzie natomiast odpowiedzialny za rejestrację urządzeń do gier. Obecnie zadanie to leży w gestii ministra finansów. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.