• Trwają prace nad dopracowaniem projektu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Jednym z wielu elementów, który został zaproponowany w projekcie, jest odejście od limitów lokalizacyjnych oraz trybu przetargowego wyłaniania firm, które mogą organizować salony gier i kasyna. Teraz resort z tego się wycofał. Po co taka zmiana?

- Propozycja zniesienia limitów lokalizacyjnych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych została wypracowana przez Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych, składającą się z przedstawicieli rządu, samorządu i pracodawców w ramach likwidacji barier prawnych utrudniających działalność gospodarczą. Wniosek w tej sprawie został przedstawiony ministerstwu na początku lutego 2008 r. Ministerstwo uwzględniło ten wniosek, biorąc pod uwagę zarówno postulat Komisji Trójstronnej, jak i możliwość pozostawienia decyzji lokalizacyjnej na poziomie samorządu z weryfikacją podmiotów urządzających gry pod względem bezpieczeństwa przez Ministerstwo Finansów.

Jednak w trybie uzgodnień międzyresortowych zdecydowano o pozostawieniu limitów lokalizacyjnych na wniosek innych resortów.

• Kto po zmianach będzie mógł prowadzić gry i zakłady wzajemne?

- W opracowywanym projekcie ustawy nie przewiduje się zmian odnośnie do konieczności uzyskiwania zezwoleń oraz wymogów, jakie musi spełnić podmiot, aby na zasadach określonych w ustawie urządzać i prowadzić działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

• Jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone?

- Istotną zmianą jest przeniesienie kompetencji dotyczących udzielania zezwoleń, nadzoru nad rynkiem gier i zakładów wzajemnych do administracji celnej z jednoczesną decentralizacją uprawnień w zakresie udzielania zezwoleń.

Inne zmiany przewidziane w projekcie to m.in. ustalenie stawki podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt w wysokości 5 proc., wprowadzenie przepisu umożliwiającego zmiany udzielonych zezwoleń, wprowadzenie obligatoryjnego przepadku urządzeń do gier prowadzonych bez zezwolenia z jednoczesnym obowiązkiem zarządzenia ich zniszczenia.