Jeśli podatnik swoją inwestycję mieszkaniową sfinalizował dopiero w 2008 roku, po raz pierwszy dokona odliczenia w PIT składanym od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 r.

Ulga odsetkowa polega na prawie do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem odsetek od kredytu zapłaconych w danym roku podatkowym.

Można odliczać od dochodu odsetki od kredytu zaciągniętego na kontynuowanie budowy budynku mieszkalnego, który został przez podatnika odkupiony od innej osoby w trakcie realizacji.

Odliczanie odsetek jest też możliwe, gdy podatnik dzięki takiemu kredytowi wniesie wkład do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi, gdy kredyt przeznaczony zostanie na zamianę mieszkania lokatorskiego na własnościowe lub własne albo mieszkania własnościowego na pełną własność.

Odliczeniu od dochodu podlegają także odsetki od kredytu zaciągniętego na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie.

Załóżmy, że podatnik uprawniony do ulgi odsetkowej w 2006 roku rozpoczął budowę domu. Na jej sfinansowanie zaciągnął kredyt w wysokości 250 tys. zł. Budowa domu trwała do końca 2008 roku. Podatnik będzie mógł z ulgi skorzystać po raz pierwszy, rozliczając się z fiskusem z dochodu za 2008 rok. Ma prawo odliczać 75,6 proc. odsetek (189 tys. zł podzielone przez 250 tys.) zapłaconych w 2006 i 2007 roku oraz 85,15 proc. odsetek (212 870 podzielone przez 250 000) zapłaconych w 2008 roku.

Rozliczając się z fiskusem za 2008 rok, odliczy od dochodu odsetki zapłacone i w 2008 roku, i w latach 2006-2007.

Gdy suma odliczenia będzie wyższa od dochodu, to nadwyżka odsetek nad dochodem z 2008 r. będzie mogła być odliczona jednak tylko od dochodu za 2009 rok.

Odsetki od takiego kredytu zapłacone przed rokiem, w którym podatnik ma prawo złożyć PIT-2K i przystąpić do odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku w tym roku.

WYDATKI DO ODLICZENIA

Aby skorzystać z ulgi odsetkowej, kredyt lub pożyczkę trzeba wydać wyłącznie na:

• budowę budynku mieszkalnego,

• wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,

• zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

• nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.