PIENIĄDZE

Racjonalnie działający przedsiębiorca powinien tak zaplanować finansowanie swojej działalności, aby wszelkie wydatki regulować w sposób następujący. W pierwszej kolejności, jeśli to możliwe, finansować ją z przychodów przed opodatkowaniem. Dopiero gdy danego wydatku nie można w całości sfinansować z przychodu, bo np. przepisy o kosztach uzyskania przychodów limitują taką możliwość, m.in. przy inwestycjach, powinien sięgnąć po kredyt bankowy. A gdy ma kłopoty ze zdolnością kredytową, powinien wykorzystać leasing czy, co jest możliwe w przypadku samochodów, dodatkowo najem długoterminowy.

Szybka amortyzacja czy leasing

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub mali podatnicy przy konstruowaniu optymalnego modelu finansowania działalności powinni brać pod uwagę tzw. ekspresową amortyzację (pisaliśmy o tym szerzej w 5 zeszycie Encyklopedii małego przedsiębiorcy). Uprawnieni do ekspresowej amortyzacji podatnicy mogą wliczać w całości w koszty wydatki na zarówno nowe, jak i używane czy też modernizowane środki trwałe. Istotne jest tylko, by suma rocznych odpisów z tego tytułu – i to bez uwzględniania wydatków na zakup środków trwałych o wartości początkowej do 3,5 tys. zł, których bezpośrednie wliczanie w koszty jest nadal w ogóle nielimitowane – nie przekroczyła granicy równowartości w złotych 100 tys. euro.

Ustawodawca wprowadził jednak dwa bardzo istotne ograniczenia przedmiotowe w odniesieniu do ekspresowej amortyzacji: nie można jej zastosować przy zakupie nieruchomości oraz samochodów osobowych. O ile jest więc osoba uprawniona do ekspresowej amortyzacji, powinna w pierwszej kolejności kupować samochód nieosobowy za gotówkę lub na kredyt, by wliczyć cały wydatek od razu w koszty, o tyle nabywając samochód osobowy (patrz definicje str. 22) powinna w pierwszej kolejności rozważyć leasing.

Zdolność kredytowa i leasingowa

Leasing jest formą wskazaną jako sposób finansowania dla małych firm, zwłaszcza osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą. Osoba fizyczna w relacjach z bankiem lub innym kapitałodawcą jest traktowana dwojako: jest i osobą prywatną, i przedsiębiorcą. Jeśli więc nawet ubiega się o kredyt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, bank potrafi zbadać jej zdolność kredytową na podstawie wszelkich istniejących już zobowiązań, w tym także dotyczących prywatnej, konsumpcyjnej sfery życia. A o zdolność leasingową w takiej sytuacji jest łatwiej niż o zdolność kredytową.

Oczywiście możliwość optymalizacji podatkowej to niejedyny atut leasingu jako źródła finansowania inwestycyjnego działalności gospodarczej. Leasing jest często rozwiązaniem niemającym alternatywy dla przedsiębiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej. W takim przypadku na nic się zda samo prawo do ekspresowej amortyzacji, skoro nie sposób będzie zdobyć środków finansowych na zakup samochodu dostawczego lub innego uznawanego za samochód nieosobowy. Finansowanie poprzez leasing pozwoli wówczas na skrócenie okresu amortyzacji 2,5-krotnie, a więc zakończenie jej w czasie nie krótszym niż 40 proc. amortyzacji normatywnej, np. w przypadku samochodów do 24 miesięcy (40 proc. 60-miesięcznego okresu normatywnego).

Procedury stosowane przy zawieraniu umowy leasingu (patrz definicje str. 22) są znacznie prostsze niż w przypadku starań o kredyt. Firma bez zdolności kredytowej nie ma szans na pozyskanie kredytu obrotowego, o inwestycyjnym już nawet nie wspominając. Będąc osobą fizyczną, można co prawda wziąć kredyt prywatnie (konsumencki) i pozyskane w ten sposób środki wykorzystać na biznes, ale w przypadku firmowego samochodu dobrym rozwiązaniem jest też leasing.

Finansujący (patrz definicje str. 22) – spółka leasingowa – przed zawarciem umowy bada zdolność leasingową korzystającego (patrz definicje str. 22) – leasingobiorcy. W praktyce jednak, zwłaszcza w odniesieniu do samochodu osobowego, wystarczy nie być notowanym w żadnym rejestrze niesolidnych dłużników i mieć czyste konto w Biurze Informacji Kredytowej, by móc skorzystać z leasingu samochodu osobowego – przynajmniej na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub odnawialnego.

Obie te formy charakteryzują się tym, że w okresie trwania umowy samochód stanowi własność firmy leasingowej.