Andrzej Marczak, ekspert w KPMG

W DGP z 17 kwietnia informowaliśmy, że pracodawcy wysyłają do pracowników wezwania do zapłaty za udostępniane w poprzednich latach bezpłatnie pakiety medyczne. Skąd takie działania?

Zamieszanie wywołała uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FSP 7/10) w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Z tezy tej uchwały wynika, że świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia są opodatkowane już w momencie postawienia do dyspozycji (a nie tylko otrzymania).

O ile obecnie pracodawcy opodatkowują takie świadczenia, to za poprzednie okresy powstał duży problem, zwłaszcza że w przeszłości oficjalne interpretacje płynące z Ministerstwa Finansów potwierdzały brak opodatkowania.

Czy pracodawcy nie wiedzą, co mają zrobić z rozliczeniem za poprzednie lata?

Tak. Opisany przypadek jest pewnie próbą wyjścia z sytuacji i uznania, że pracownicy nie uzyskali opodatkowanych świadczeń, bowiem ostatecznie zwrócili pracodawcy ich koszt. Należy zadać pytanie, czy te pakiety medyczne miały charakter zwrotny, czy teraz pracodawca chce nadać im taką cechę?

Jeżeli chce to zrobić obecnie, to pewnie należy zawrzeć jakąś formę porozumienia z pracownikiem, a nie odgórnie żądać zwrotu kosztów związanych z nienaliczeniem PIT.

A kto odpowie za błędne rozliczenie z fiskusem?

Firma/płatnik (nie podatnik) odpowiada za zobowiązania podatkowe, które był zobowiązany rozliczyć z fiskusem. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności do wysokości należnej zaliczki z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania. To pracodawca powinien wszystko prawidłowo rozliczać. Jeżeli teraz pracodawca zwraca się o zwrot kosztów pakietu medycznego (nie zwrot zaliczki na podatek z tego tytułu), to nie widzę podstaw, żeby pracownik był zobowiązany do oddania pieniędzy.

Co więcej, taka sytuacja nie powoduje przecież wyłączenia podatkowej odpowiedzialności pracodawcy od świadczeń, które w momencie ich zapewnienia/udostępnienia powinny być objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto jeszcze raz zaapelować do ministra finansów o formę amnestii podatkowej w zakresie opodatkowania PIT pakietów medycznych w poprzednich latach.