Przedsiębiorstwo od lat opłaca pracownikom abonamenty medyczne. Firma nie dodawała do przychodu pracowników kwoty abonamentu. Urząd skarbowy wezwał teraz firmę do skorygowania PIT-11 za ostatnie 5 lat. O obowiązku doliczania do przychodów pracowników wydatków na abonament medyczny przesądził bowiem NSA w uchwale (o czym DGP informował w nr 213/2011).

Przedsiębiorstwo musi więc przesłać korekty PIT-11 zarówno do pracowników, jak i do fiskusa, stosując druki obowiązujące w danym roku. Firmy mogą jednak uprościć część tego procesu, jeśli zdecydują się korekty za 2009 i 2010 r. wysłać przez internet.

Muszą pamiętać jednak o e-podpisie z kwalifikowanym certyfikatem.

Procedura wysyłania korekty PIT-11 jest taka sama jak pierwotnego formularza. Przedsiębiorcy mogą też przesłać korekty pracownikom. Muszą jednak pamiętać o właściwym wzorze oraz o podpisaniu przesyłki podpisem elektronicznym.

Wyjaśnijmy, że po otrzymaniu korekt od pracodawców swoje zeznania roczne będą musieli skorygować pracownicy. Za lata 2009–2010 mogą przesłać korekty zeznań przez internet. Nie będzie im potrzebny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Muszą jednak pamiętać o wyjaśnieniu przyczyn złożenia korekty.