Właśnie kończy się akcja rozliczeń PIT za 2011 r. Z jakimi problemami podatnicy najczęściej zgłaszają się do urzędów skarbowych w woj. lubelskim?

Z reguły większość przypadków, w których podatnicy oczekują pomocy, dotyczy bieżących spraw związanych z realizacją obowiązków. Do urzędów zwracają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące firm, mające problem z wypełnieniem zeznania, chcące uzyskać informację o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących ulgach. Zbliża się ostateczny termin na złożenie rozliczenia PIT za 2011 r., stąd też większość problemów, z jakimi obecnie podatnicy zgłaszają się do urzędów, dotyczy tego obszaru.

Czy urzędnicy organizują specjalne akcje skierowane do mieszkańców swojego regionu?

Oczywiście. Nasze działania skierowane są w dużej mierze do tych podatników, którzy najbardziej potrzebują pomocy ze strony urzędu skarbowego. Warto tutaj wymienić spotkania informacyjne organizowane z myślą o osobach niepełnosprawnych albo bezpłatne szkolenia dla osób, które prowadzą działalność lub noszą się z zamiarem założenia firmy.

Spotkania odbywają się zarówno w urzędach skarbowych, jak i poza nimi, np. w siedzibie ośrodków doradztwa rolniczego, urzędów pracy. W trakcie spotkań można pobrać aktualne formularze, uzyskać informacje pomocne w rozliczeniu podatku dochodowego za 2011 r.

Naszym celem jest ponadto zachęcenie mieszkańców regionu do korzystania z nowoczesnych i wygodnych form kontaktu z urzędem skarbowym.

Czy ma pan na myśli kontakt internetowy?

Tak, przy okazji trwającej akcji PIT chcę przypomnieć możliwości złożenia zeznania przez internet. Zdajemy sobie sprawę, że część podatników może mieć pewne obawy związane z taką formą rozliczenia podatku. Jednak praktyka pokazuje, że osoby, które raz spróbowały złożyć PIT drogą elektroniczną, w kolejnych latach również korzystają z takiego udogodnienia. Chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do rozliczania się z podatku przez internet.

Na jaką pomoc w swoim regionie ze strony skarbówki mogą liczyć podatnicy?

Najkrócej można odpowiedzieć, że staramy się pomagać podatnikom we wszystkich sprawach, w jakich się do nas zwracają. Obecnie nasza pomoc ma na celu przede wszystkim ułatwienie realizacji corocznego obowiązku rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT. W tym zakresie podatnik może uzyskać wszelkie niezbędne informacje w siedzibie urzędu skarbowego. Może również w tym samym celu skontaktować się telefonicznie z pracownikiem pełniącym codzienny dyżur w izbie skarbowej albo dyżur w lokalnych środkach masowego przekazu. Wszelkie informacje kontaktowe i terminy akcji informacyjnych organizowanych wspólnie z mediami podane są na stronie internetowej Izby Skarbowej w Lublinie (www.is.lublin.pl). W ostatnich dniach kwietnia przewidujemy ponadto wydłużenie godzin pracy urzędów skarbowych.

Oczywiście pomoc podatnikom nie kończy się 30 kwietnia, czyli w terminie złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na stałe w każdym urzędzie skarbowym funkcjonują działy obsługi bezpośredniej, które przez cały rok służą bieżącą pomocą w zakresie wszystkich spraw należących do kompetencji pracowników skarbowych.