Skarbowcy z woj. podlaskiego na bieżąco informują o zmianach podatkowych. Prowadzą też cykliczne akcje szkoleniowe - mówi Maria Suszczyńska, p.o. dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku.
Izba Skarbowa w Białymstoku nadzoruje urzędy skarbowe z woj. podlaskiego. Z jakimi problemami podatnicy zgłaszają się do państwa najczęściej?
W woj. podlaskim problemy podatników są bardzo podobne, jak w innych częściach kraju. W szczególności jednak dotyczą przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą oraz agroturystyczną, a także związane są ze zwiększonym wywozem towarów przez podróżnych. Te trzy obszary wymagają z naszej strony większej uwagi. Chodzi przede wszystkim o dobry dostęp do wiedzy podatkowej związanej z tymi specyficznymi branżami.
Na jaką pomoc ze strony skarbówki mogą liczyć mieszkańcy Podlasia?
Z myślą o swoich podatnikach urzędy skarbowe z naszego regionu organizują wiele tematycznych spotkań informacyjnych. W tym roku urzędy postawiły na jak najszersze informowanie zarówno płatników, jak i podatników o możliwościach elektronicznego kontaktowania się z urzędem oraz korzyściach wynikających z przesyłania deklaracji podatkowych przez internet.
W ramach współpracy z przedsiębiorcami z naszego terenu Podlaski Urząd Skarbowy, obsługujący największe firmy z regionu, prowadzi co roku spotkania związane z problematyką podatkową, których tematem są m.in. zmiany w VAT czy CIT.
A prowadzą państwo dyżury podatkowe?
Owszem. Prowadzimy je zarówno w siedzibach urzędów skarbowych, jak i w urzędach gmin. W trakcie dyżurów można pobrać aktualne formularze podatkowe i złożyć swój PIT, ale przede wszystkim uzyskać bezpośrednią pomoc ze strony pracowników urzędów w rozliczeniu się z podatku dochodowego.
Niektóre z tych spotkań dedykowane są podatnikom najbardziej potrzebującym, jak osoby starsze i niepełnosprawne.
Jakiego rodzaju ułatwienia są wprowadzane?
W zakresie ułatwień dla podatników postawiliśmy na kompleksowość. Już kilka lat temu postanowiliśmy zauważalnie podnieść i ujednolicić w skali naszego województwa jakość obsługi klientów, nad czym cały czas pracujemy. Opracowaliśmy Standardy Obsługi Podatnika obowiązujące we wszystkich urzędach, które dotyczą zarówno kwestii architektonicznych, proceduralnych, jak i informacyjnych. Ponadto podlaska administracja podatkowa dużą wagę przywiązuje do działań o charakterze edukacyjnym. Stąd też już od kilku lat samodzielnie przygotowujemy specjalne informatory m.in. z zakresu rozliczania się z podatku dochodowego oraz dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności. O dużym zainteresowaniu informatorami może świadczyć chociażby liczba ich pobrań ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku, która w ostatnim czasie sięgnęła kilkudziesięciu tysięcy.
Uważamy także, że drogą do ułatwień dla podatników jest odpowiedni poziom świadomości pracowników skarbówki. Stąd od dwóch lat wdrażamy w województwie program „Etyczny urząd – trzymamy się zasad”, którego zadaniem jest m.in. zwracanie pracownikom uwagi na obowiązek odpowiedniego podejścia do klientów.