Od 1 października 2011 r. przedsiębiorcy mogą część deklaracji akcyzowych i dla podatku od gier składać elektronicznie przez system Zefir. Czy wielu przedsiębiorców skorzystało z tej możliwości?

Na razie w systemie produkcyjnym przesłano 25 deklaracji. Jednak w lutym 2012 r. w stosunku do stycznia 2012 r. nastąpił wzrost o 350 proc. Elektronicznie rozliczają się np. Fiat Auto Poland, Philip Morris czy Buma Service. Generalnie przedsiębiorcy, którzy wybrali formę elektroniczną, tylko taką stosują w kolejnych okresach rozliczeniowych. Duża liczba podatników jest też zainteresowana nową funkcjonalnością i wcześniejszym jej przetestowaniem. Z tego powodu do prowadzenia testów Służba Celna udostępniła przedsiębiorcom możliwość przesyłania deklaracji w środowisku testowym (za pomocą Web Service oraz aplikacji przygotowanej przez zespół Zefiru). Obecnie przedsiębiorcy przesłali na próbę 84 deklaracje.

Która deklaracja ta drogą wpływa najczęściej?

Najczęściej składana jest deklaracja dla podatku akcyzowego AKC – 4 (papierosy, energia elektryczna) i AKC-U (wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych samochodów).

Z czym przedsiębiorcy rozliczający się elektronicznie mają problemy?

Nie mają jeszcze przystosowanych systemów do przesyłania elektronicznych deklaracji za pomocą Web Service lub przygotowanego oprogramowania generującego deklaracje w formacie XML. W dodatku niewiele firm komercyjnych oferuje oprogramowanie do generowania dokumentów XML. Problemem jest również to, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają certyfikat elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Cześć nie złożyła stosownych pełnomocnictw (w formie papierowej) w urzędzie skarbowym, przez co nie posiadają upoważnienia do składania deklaracji drogą elektroniczną.

Czy Zefir działał prawidłowo?

System jako taki nie stwarzał problemów. Jego ewentualna chwilowa niedostępność spowodowana była m.in. problemami z łączem internetowym, zawieszaniem się usługi weryfikacji osoby upoważnionej (WOU). Dodatkowo w fazie początkowej występowały problemy z weryfikacją kwalifikowanego podpisu elektronicznego z różnych centrów. Wymagało to dostosowania kontrolki i problem został rozwiązany.

Co się zatem nie udało?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Chcielibyśmy większego zainteresowania tą formą rozliczeń. Proces wdrażania produkcyjnego trwa z uwagi na wymogi prawne i związane z tym terminy przesyłania dokumentów, i tak np. informacja w sprawie opłaty paliwowej za styczeń br. powinna być przesłana do 25 lutego 2012 r., deklaracja dla podatku od gier POG-P za styczeń br. do 20 lutego 2012 r. A przed nami obsługa nowej deklaracji dla podatku od węgla i w niedalekiej przyszłości podatku od kopalin.

Co Służba Celna jeszcze usprawni?

W przypadku znacznego wzrostu liczby składanych deklaracji należy wziąć pod uwagę ewentualną konieczność rozbudowy platformy sprzętowo-programowej w celu uniknięcia nadmiernego przeciążenia i co za tym idzie spadku wydajności systemu.

Ponadto zespół Zefiru nadal tworzy aplikację – interfejs użytkownika do modułu e-Zefir, generującego deklaracje w formacie XML. Obecnie w aplikacji tej obsługiwana jest deklaracja AKC – 4 wraz z załącznikami: AKC – 4 A, AKC – 4 B, AKC – 4 C. Do przeprowadzenia testów gotowe są załączniki AKC – 4 I i AKC – 4 K. Trwają też prace nad deklaracją AKC-U.