Rada Najwyższa Ukrainy 20 października znowelizowała kodeks podatkowy. Czy zmiany uproszczą rozliczenia polskich przedsiębiorców prowadzących biznes na Ukrainie?

Tak. Wprowadzone zostały zmiany dotyczące m.in. uproszczonego trybu opodatkowania oraz prowadzenia księgowości dla firm. Udało się osiągnąć kompromis pomiędzy władzą a przedsiębiorcami, wyraźnie ułatwiający życie tym ostatnim.

Na czym polegają te uproszczenia?

W celu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości zdecydowano się na wprowadzenie zmian dających nadzieję na biznesowe przeżycie w trudnych czasach. Polscy przedsiębiorcy należący do jednej z czterech grup skorzystają z uproszczonego opodatkowania, czyli:

● osoby fizyczne o rocznym dochodzie poniżej 150 tys. hrywien (1 hrywna = 0,3962 zł), niezatrudniające pracowników i których działalność polega wyłącznie na prowadzeniu handlu na rynkach zorganizowanych oraz świadczeniu usług komunalnych;

● osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 1 mln hrywien i zatrudniające do 10 pracowników;

● osoby fizyczne, których roczne dochody nie przekraczają 3 mln grywien, a liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 20 osób;

● osoby fizyczne lub osoby prawne o poziomie dochodów nieprzekraczających 5 mln hrywien i zatrudniające do 50 osób.

Ukraiński rząd zwiększył górny limit dochodu umożliwiający skorzystanie z uproszczonej formy opodatkowania (dla osób fizycznych – z 500 tys. do 3 mln, dla osób prawnych – z 1 mln do 5 mln hrywien). Wprowadzono stawkę procentową podatku dla płatników uproszczonego systemu: 3 proc. od dochodu dla osób fizycznych z dochodem do 3 mln, pod warunkiem odprowadzania VAT oraz 5 proc. od dochodu – bez odprowadzania VAT (zniesiono też ograniczenia dotyczące włączania do kosztów wydatków ponoszonych na zakup towarów: prac i usług).

Osoby fizyczne korzystające z uproszczonego systemu podatkowego otrzymały prawo do uzyskania statusu płatnika VAT. Nie ma już 50-proc. nadpłaty do stawki podatku ryczałtowego za każdego pracownika najemnego (dotychczas stawka podatku była zwiększana o 50 proc. za każdego takiego pracownika). Pojawiła się także możliwość prowadzenia przez pierwsze trzy kategorie płatników uproszczonego systemu podatkowego, tj. jedynie księgi dochodów i wydatków (bez posiadania kasy fiskalnej).

Od kiedy nowe regulacje będą miały zastosowanie?

W przypadku podpisania przez prezydenta Ukrainy – a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie – zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r.