Na Słowenii został wprowadzony podatek bankowy. Na czym on polega?

Podatek bankowy, który obowiązuje od sierpnia tego roku, ma na celu wesprzeć gospodarkę Słowenii przez zachęcenie banków do przyjęcia proaktywnego podejścia do udzielania kredytów podmiotom z sektora niefinansowego. Z drugiej strony ma umożliwić takim podmiotom dostęp do finansowania niezbędnego do rozwoju. Banki będą obciążone podatkiem w wysokości 0,1 proc. sumy aktywów banku, chyba że bank rozszerzy portfel kredytów dla podmiotów niefinansowych i przedsiębiorców.

Podatek bankowy ma zastosowanie do banków krajowych, banków z Unii Europejskiej, które świadczą w Słowenii usługi bankowe i finansowe w sposób bezpośredni lub za pomocą oddziału oraz banków z krajów trzecich, które świadczą usługi bankowe i finansowe przez oddział na Słowenii.

W jaki sposób będzie ustalana wysokość podatku?

Podstawę opodatkowania stanowi łączna wartość aktywów obliczona jako średnia wartość na ostatni dzień każdego miesiąca w roku podatkowym. Ponadto dla banków z Unii Europejskiej, które prowadzą działalność bankową na Słowenii bezpośrednio, a nie przez oddział, podstawa opodatkowania będzie ustalana na podstawie wartości łącznych aktywów z uwzględnieniem wielkości biznesu prowadzonego na Słowenii.

Czy przewidziano jakieś zwolnienia z podatku?

Zwolnienia związane są z głównym celem, dla którego zdecydowano się na wprowadzenie tego podatku, czyli rozszerzenie portfela kredytowego dla sektora niefinansowego i przedsiębiorców. Przykładowo banki będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli łączna kwota kredytów udzielonych podmiotom niefinansowym oraz przedsiębiorcom w roku podatkowym przekracza kwotę kredytów z poprzedniego roku, a różnica wynosi co najmniej 5 proc. wartości łącznej kwoty aktywów banku z poprzedniego roku podatkowego.