Rozmowa z Andrzejem Jasienieckim, wiceprezesem zarządu Euro-Tax.pl

Które państwo Unii Europejskiej jest obecnie największym eksporterem pracowników?

Przez wiele lat najbardziej aktywni na ogólnoeuropejskim rynku pracy byli Polacy. Już w 2006 roku wśród 3,5 mln wszystkich emigrantów w 27 krajach UE było 290 tys. Polaków i 230 tys. mieszkańców Rumunii. Obecnie proporcje te się odwróciły. Największym eksporterem pracowników na europejskie rynki pracy jest Rumunia.

Zgodnie z danymi Banku Światowego szacowana liczba Rumunów pracujących za granicą przekracza 2,8 mln obywateli tego kraju. Liczba ta jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przypadku Polski. Co więcej, w Polsce od pewnego czasu obserwujemy trend ku powrotowi do kraju. Według danych GUS w ciągu dwóch lat z emigracji zarobkowych do Polski wróciło pół miliona naszych rodaków. Takiego zjawiska nie można odnotować w przypadku Rumunii. Ten kraj wciąż boryka się z problemami gospodarczymi, które nadal wypychają obywateli Rumunii do innych krajów unijnych.

Euro-Tax.pl zdecydował się wejść do Rumunii ze swoją usługą zwrotu nadpłaconego przez emigrantów podatku. Co sprawiło, że uznali państwo ten rynek za perspektywiczny dla swojej działalności?

W pierwszym półroczu 2011 r. badaliśmy ten rynek przez pilotażowe wprowadzenie naszych usług. Perspektywiczna, oprócz samej skali rumuńskiej emigracji, jest wielkość rynku zwrotu podatków w tym kraju, którą szacujemy obecnie na 0,5 mld euro. Jest to mniej, niż wart jest rynek polski (ok. 5,5 mld zł). W najbliższym czasie powinniśmy jednak zaobserwować dynamiczny wzrost wartości rumuńskiego rynku, głównie za sprawą zwiększającej się liczby legalnych emigrantów z tego kraju, ale też zmieniającej się systematycznie specyfiki prac podejmowanych przez rumuńskich pracowników.

Gdzie najczęściej emigrują Rumuni?

Dotychczas tradycyjnie wyjeżdżali oni głównie do Hiszpanii i Włoch. Po wybuchu kryzysu w tych krajach kierują się coraz częściej na północ Unii Europejskiej – do Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie łatwiej im znaleźć pracę. Są to typowo polskie kierunki emigracji.