Przez wiele lat najbardziej aktywni na ogólnoeuropejskim rynku pracy byli Polacy. Już w 2006 roku wśród 3,5 mln wszystkich emigrantów w 27 krajach UE było 290 tys. Polaków i 230 tys. mieszkańców Rumunii. Obecnie proporcje te się odwróciły. Największym eksporterem pracowników na europejskie rynki pracy jest Rumunia.
Rozmowa z Andrzejem Jasienieckim, wiceprezesem zarządu Euro-Tax.pl
Które państwo Unii Europejskiej jest obecnie największym eksporterem pracowników?