Do końca lipca przedsiębiorcy mogą składać za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki wnioski do Komisji Europejskiej o ustanowienie kontyngentu taryfowego z niższą stawką celną (najczęściej zerową) lub zawieszenie poboru cła. Czy polskie firmy często korzystają z tej możliwości?

Środki takie jak ustanowienie kontyngentu taryfowego czy zawieszenie poboru cła mogą być ustanowione tylko na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że taki towar nie jest produkowany w żadnym państwie członkowskim lub też jego produkcja na terenie UE nie pokrywa potrzeb przedsiębiorców unijnych. Ustanowienie określonego środka odbywa się wyłącznie na wniosek przedsiębiorców. Dlatego też od ich aktywności zależy wprowadzenie jednego z powyższych ułatwień.

Dotychczas polscy przedsiębiorcy składali wnioski na potrzeby różnych gałęzi przemysłu (m.in. chemicznego i hutniczego), a zwłaszcza przemysłu elektronicznego. W Polsce produkuje się bowiem prawie 60 proc. telewizorów sprzedawanych w Europie. W latach 2009 – 2011 przedsiębiorcy polscy złożyli około 20 wniosków, z których większość została uwzględniona.

Należy zaznaczyć, że pozytywne rozpatrzenie wniosku nastąpi wówczas, jeżeli żadne państwo członkowskie nie złoży sprzeciwu do takiego wniosku. W tym obszarze Polska jest również aktywna – w latach 2009 – 2011 złożonych zostało około 20 sprzeciwów do wniosków składanych przez inne kraje UE.

Czy Komisja częściej zawiesza pobór cła czy wprowadza kontyngent?

Korzystanie z zawieszenia poboru cła jest o wiele łatwiejsze dla podmiotów z punktu widzenia administrowania tym środkiem, ponieważ każdy może z niego skorzystać, bez względu na ilość przywożonego towaru.

Natomiast kontyngent taryfowy jest to ograniczona ilość towaru, która może być przywieziona z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki celnej. Zainteresowany podmiot składa w urzędzie celnym zgłoszenie celne, w którym zaznacza, że ubiega się o kontyngent. Wniosek taki przekazywany jest do Ministerstwa Finansów, a stąd do Komisji Europejskiej, która przydziela kontyngent według kolejności zgłoszeń, aż do jego wyczerpania.

Czy Polscy przedsiębiorcy często korzystają z kontyngentów taryfowych?

Zdecydowanie tak. Codziennie wpływa do nas wiele wniosków o przyznanie kontyngentu. W dodatku bardzo rzadko zdarza się, aby wnioski zawierały błędy formalne. Można powiedzieć, że system działa bardzo sprawnie. W okresie od stycznia do maja 2011 r. przedsiębiorcy złożyli 1282 wnioski, z tego 41 wniosków nie uzyskało zaliczenia.

Czy polskie urzędy celne, które są zamknięte w weekendy, mogą być utrudnieniem?

Trybunał Sprawiedliwości UE (wyrok z 17 stycznia 2011 r. w sprawie C-11/10) orzekł, że Komisja Europejska przydziela kontyngenty według kolejności przysłanych zgłoszeń niezależnie od tego, że w niektórych państwach urzędy celne są czynne w niedziele, a w innych nie. Taka sytuacja jest możliwa w Polsce, ponieważ wnioski do Komisji wysyłane są do godziny czternastej w dni robocze. W Polsce przedsiębiorcy jednak biorą pod uwagę dni wolne od pracy.

Warto przy tej okazji powiedzieć, że każdy przedsiębiorca może uzyskać informacje o stopniu rozdysponowania kontyngentów w systemach informatycznych Służby Celnej.