Dzięki zmianie wynikającej z ustawy okołobudżetowej Mazowsze przeznaczy w tym roku na janosikowe prawie 628 mln zł, co oznacza 170 mln zł oszczędności. Na co województwo przeznaczy te środki?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mimo tych dodatkowych 170 mln zł w budżecie województwa na 2011 rok zaplanowany został deficyt w wysokości ponad 360 mln zł. Gdyby Mazowsze musiało przekazać środki na janosikowe w normalnej wysokości, wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to prawdopodobnie mniej byłoby pieniędzy na inwestycje m.in. w służbie zdrowia, kulturze czy drogach.

Zmiana w janosikowym dotyczy wyłącznie tego roku. Co się stanie, jeśli Sejm nie wprowadzi trwałych zmian dotyczących konstrukcji janosikowego?

Jeśli Sejm nie zmieni zasad naliczania subwencji regionalnej zwanej janosikowym, a władze województwa będą chciały kontynuować rozpoczęte inwestycje, to niezbędne będzie wprowadzenie drastycznego programu oszczędnościowego: redukcja zatrudnienia i płac w administracji, ograniczenie przewozów kolejowych, włącznie z cięciami rozkładu jazdy, a także zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury itp. Oczywiście w takiej sytuacji w województwie będzie można zapomnieć o nowych inwestycjach.