Od 1 stycznia obowiązuje 5-proc. stawka VAT na książki. W okresie przejściowym są one nadal objęte stawką zerową. Czy wiadomo, jak stosować przepisy przejściowe?

Sformułowane w sposób nie do końca jasny przepisy przejściowe spowodowały, że nie wiadomo było, jaką stawkę należy zastosować po 1 stycznia 2011 r. przy sprzedaży książek na poszczególnych etapach obrotu. Chodzi tu o przepisy dotyczące okresu przejściowego na stosowanie stawki 0-proc. na książki wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 22 grudnia 2010 r.

Do jakich dostaw można stosować stawkę zerową?

Do 30 kwietnia 2011 roku stawka 0-proc. będzie stosowana do:

a) dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b) importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN;

Skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania będzie możliwe tylko pod warunkiem, posiadania dokumentacji potwierdzającej, że książki zostały przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia lub przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury na 31 grudnia 2010 r.

Co oznacza „przekazanie do dystrybucji”?

Wątpliwości te rozwiało Ministerstwo Finansów, zamieszczając wytyczne na stronie internetowej. Zgodnie z nimi okres przejściowy stosowania stawki 0-proc. na książki dotyczy ich sprzedaży na wszystkich etapach obrotu. Zdaniem MF pojęcie przekazanie do dystrybucji jest pojęciem szerokim, przy czym na gruncie VAT istotne jest, aby nastąpiło fizyczne wydanie towaru, które ma prowadzić w efekcie do jego dostawy, tzn. do przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel. W pojęciu tym zawarte może być również wydanie książek, wytworzonych przez drukarnie, jeżeli wydanie to ma prowadzić w efekcie do przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Jeżeli zatem książki wytworzone przez drukarnie w 2010 r. zostały fizycznie wydane przed 1 stycznia i wydanie to wiąże się z dostawą tych książek to na dalszych etapach obrotu (dystrybucji) książki te mogą korzystać do 30 kwietnia 2011 r. z opodatkowania stawką 0-proc.

Czy trzeba spełnić inne warunki, aby z preferencyjnej stawki korzystać?

Warunkiem zastosowania stawki 0-proc. jest odpowiednie udokumentowanie przez podatników, że książki zostały im dostarczone do dystrybucji 1 stycznia 2011 r. Stawka VAT w wysokości 0 proc. w okresie przejściowym może być również stosowana do dostawy książek, przekazanych do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r., które następnie (po 31 grudnia 2010 r.) zostały zwrócone przez odbiorców (pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania tych okoliczności).