Związek Zawodowy Celnicy PL wysłał pismo do prezydenta, premiera, ministra finansów o natychmiastowe odwołanie wszystkich dyrektorów izb celnych. Wzywa także pana, jako szefa Służby Celnej, do ustąpienia ze stanowiska. Czy powodem takiego apelu jest procedura mianowania na stopnie służbowe?

Zacznijmy od tego, że Związek Zawodowy Celnicy PL stawia w tym piśmie zarzut dyrektorom izb celnych i mnie łamania prawa, a tymczasem prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie wszczęte z doniesienia tej organizacji. Po drugie, mimo nazwy sugerującej reprezentatywność, ZZ Celnicy PL to niszowa organizacja związkowa, zrzeszająca ok. 500 członków na 15 tys. celników. Jest jedną z pięciu ogólnopolskich organizacji działających w Służbie Celnej i jednocześnie najbardziej radykalna. Przedkłada akcje nośne medialnie, ale oparte na pomówieniach, nad merytoryczny dialog.

Obecnie realizujemy proces modernizacji w wyniku przyjęcia nowej ustawy o Służbie Celnej. Nastąpiły zmiany w zakresie stopni służbowych, związanych z ich wartościowaniem. Gdy w ubiegłym roku rozpoczynaliśmy zmiany stopni służbowych na podobne do stosowanych w innych służbach mundurowych, istniało orzecznictwo sądowe, które potwierdzało, że akt mianowania na stopień służbowy nie jest decyzją administracyjną. Taka była też interpretacja Ministerstwa Finansów. Jednak niezadowoleni z nowych mianowań funkcjonariusze, odwoływali się do sądów administracyjnych i sądów pracy. Sądy administracyjne podtrzymywały swoją linię orzeczniczą. Natomiast sąd pracy stwierdził, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy w czerwcu br. orzekł, że mianowanie na stopień służbowy na podstawie przepisu przejściowego nowej ustawy o Służbie Celnej jest decyzją administracyjną w zakresie mianowania do korpusu. W konsekwencji tego orzeczenia zmieniły się także wyroki sądów administracyjnych.

Sprawą zajął się też Naczelny Sąd Administracyjny.

Tak. Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku. NSA – podobnie jak SN – uznał, że mianowanie na stopień służbowy na podstawie art. 223 nowej ustawy powinno mieć charakter decyzji administracyjnej ze względu na określenie korpusu.

Co na to resort finansów?

Przyjęliśmy wyrok jako interpretację prawa w tym zakresie i będziemy rozpatrywali odwołania funkcjonariuszy, którzy mają inne zdanie niż organ, który przedstawił im propozycję nowego stopnia w danym korpusie.

Czy orzeczenie NSA oznacza, że funkcjonariusze celni będą mogli odwoływać się od aktów mianowania jak od decyzji?

Tak, w zakresie przyporządkowania ich do określonego korpusu na podstawie przepisu przejściowego ustawy o Służbie Celnej.

Skąd protesty celników na nowe mianowania, czy stracili oni na tych zmianach, np. finansowo?

No właśnie nie. Mianowania na nowe stopnie służbowe nie wiązały się ze zmniejszeniem wysokości uposażenia. W wyniku zmiany stopni i podwyższenia dodatków z tego tytułu funkcjonariusze otrzymywali podwyżkę lub co najmniej uposażenie na dotychczasowym poziomie.