EWA MATYSZEWSKA

W Grecji wejdą w życie przepisy wprowadzające obowiązek odbioru paragonów fiskalnych przez konsumentów, również przez turystów. Ma to ograniczyć oszustwa związane z ewidencją obrotów w kasach fiskalnych. Czy w polskich przepisach istnieją podobne zasady?

TERESA PIECHOWICZ*

Inspektorzy urzędów kontroli skarbowej prowadzą u przedsiębiorców czynności służbowe polegające na sprawdzaniu poprawności ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych i wydawania paragonów w momencie dokonywania sprzedaży.

Każda osoba zobowiązana do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub nie wyda paragonu potwierdzającego sprzedaż, popełnia przestępstwo skarbowe. W przypadku zakwalifikowania czynu jako mniejszej wagi jego sprawca odpowiada za wykroczenie skarbowe.

Czy sprzedawcy pamiętają o dopełnieniu tych obowiązków?

Niestety nie.

Czy potwierdzają to jakieś konkretne dane?

Tak. Dane z woj. podkarpackiego potwierdzają, że sprzedawcy zapominają o zaewidencjonowaniu całości obrotów w kasie fiskalnej, a jakaś ich część świadomie zaniża obroty. Wszystko po to, by płacić niższe podatki. Niewątpliwie odbija się to niekorzystnie na kondycji budżetu państwa. A w konsekwencji tracą na tym wszyscy obywatele.

W I kwartale 2010 roku na terenie właściwości Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie inspektorzy nałożyli 936 mandatów na kwotę 141 882 zł, gdy w tym samym okresie 2009 roku nałożono 198 mandatów na 26 230 zł, czyli ich liczba wzrosła o ok. 473 proc.

Jakie kary grożą przedsiębiorcom, którzy nie ewidencjonują wszystkich obrotów w kasie?

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej, tj. 131,70 zł, do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 26 340 zł, chyba że kodeks karny skarbowy stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Maksymalny mandat to obecnie 2634 zł. Przy ustalaniu wysokości mandatu karnego uwzględnia się m.in. stosunki majątkowe i rodzinne oraz dochody i możliwości zarobkowe sprawcy.

*Teresa Piechowicz

z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie