ROZMOWA

Co jest powodem renegocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska z innymi krajami?

CEZARY KRYSIAK*

Są trzy główne powody. Po pierwsze, ujednolicenie stosowanych w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania. Po drugie, renegocjacja starych umów zawartych w latach 70. Ostatnio zaś rozpoczęliśmy rewizję tych umów, które mają przepisy o fikcyjnym zaliczeniu, czyli tzw. tax sparing credit.

Nad renegocjacją umów pracujemy cały czas. Umowy te są opracowane na podstawie Modelowej Konwencji OECD. W związku z tym, że OECD zmienia swój model, my jesteśmy zmuszeni do modyfikacji zawartych umów.

Czy zmiany ujednolicające zmierzają do tego, aby w umowach dominowała metoda wyłączenia z progresją?

Pierwszy nurt zmian umów rozpoczął się w 2006 roku od renegocjacji umowy ze Zjednoczonym Królestwem. Zakładano ujednolicenie stosowanych w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania poprzez przejście z metody proporcjonalnego odliczenia na bardziej korzystną dla podatników metodę wyłączenia z progresją.

Czy ujednolicenie dotyczy tylko umów z krajami unijnymi?

Głównie chodzi o umowy z krajami UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przed modyfikacją umów proporcjonalne odliczenie miały umowy: ze Zjednoczonym Królestwem, Austrią, Finlandią, Danią, Belgią, Holandią i Islandią. Z tych siedmiu krajów wynegocjonowane są już nowe umowy ze Zjednoczonym Królestwem (obowiązuje od 2007 roku) i Finlandią (zacznie obowiązywać od 2011 roku). Są już zawarte protokoły do umów z Austrią (obowiązuje od 2009 roku) i Danią (podpisany 7 grudnia 2009 r., wejdzie w życie po ratyfikacji). W tym roku powinniśmy sfinalizować protokół z Belgią. Z Holandią i Islandią trwają rozmowy, jednak trudno określić nawet przybliżoną datę ich zakończenia.