Celnicy są uprawnieni do zatrzymywania towarów, jeżeli podejrzewają, że naruszają one prawa własności intelektualnej objęte ochroną (np. prawa ochronne na znak towarowy). Zatrzymanie celne może trwać do 20 dni roboczych i ma umożliwić podjęcie kroków prawnych przez właściciela praw, jeżeli towary okażą się podróbkami.

Po zatrzymaniu towarów właściciel praw powinien dokonać oceny autentyczności towarów. Jeżeli okaże się, że towar jest podrobiony, właściciel praw powinien przedstawić zgodę importera na zniszczenie podróbek (w ramach tzw. procedury uproszczonej) albo wszcząć postępowanie zmierzające do ustalenia, czy jego prawa własności intelektualnej zostały faktycznie naruszone. W przypadku niepodjęcia działań w wyznaczonym terminie lub, gdy okaże się, że towary są oryginalne, celnicy dopuszczają towar do obrotu.