EWA MATYSZEWSKA

MACIEJ GRELA

W informacji PIT-11 płatnik powinien wykazać potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, które podatnik może odliczyć od dochodu, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od podatku.

W jaki sposób płatnik powinien uwzględnić te składki?

Składki na ubezpieczenia społeczne płatnik powinien wykazać w części E formularza, w poz. 76, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być wykazane w tej samej części, w poz. 78.

Od 2009 roku, w nowym PIT-11 (wersja 17) pojawiły się rubryki (poz. 77 i 79), w których płatnik powinien uwzględnić podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone na rzecz podatnika w ramach zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych (tj. państw UE, EOG lub Szwajcarii).