PIT-11 jest informacją o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Na podstawie tych informacji podatnik musi wypełnić zeznanie roczne i przesłać je urzędowi skarbowemu.

Czy pracodawca uwzględni składki ZUS

Pracodawca pobierał w 2009 roku z wynagrodzenia podatnika składki ZUS. Czy uwzględni je w PIT-11?