PIT-11 jest informacją o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Na podstawie tych informacji podatnik musi wypełnić zeznanie roczne i przesłać je urzędowi skarbowemu.

Czy pracodawca uwzględni składki ZUS

Pracodawca pobierał w 2009 roku z wynagrodzenia podatnika składki ZUS. Czy uwzględni je w PIT-11?
TAK
Pracodawca, który jest płatnikiem, uwzględni w PIT-11 składki ZUS: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, a także zdrowotne, w tym także zagraniczne.
Podstawa prawna
Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy PIT-11 zawiera tylko dane podatnika

Podatniczka po raz pierwszy otrzyma od swojego pracodawcy PIT-11 za 2009 rok. Czy w tej informacji będą tylko dane podatniczki?

Czy płatnik uwzględni wyższe koszty dojazdu

W 2009 roku podatnik dojeżdżał codziennie do pracy 40 km. Czy płatnik w informacji PIT-11 uwzględni wyższe koszty, związane z tymi dojazdami?

Czy dochodem jest tylko pensja pracownika

Podatnik otrzymywał od swojego pracodawcy poza wynagrodzeniem za pracę inne dodatkowe świadczenia, m.in. szef opłacał mu abonament medyczny. Czy w PIT-11 pracodawca uwzględni tylko wynagrodzenie za pracę?

Czy w PIT-11 płatnik wykazuje różne przychody

Podatnik uzyskiwał przychody z pracy i jako członek w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Czy w PIT-11 wykazywane są różne przychody?

Czy dochody zwolnione znajdą się w PIT

Podatnik w 2009 roku otrzymał rentę z tytułu inwalidztwa wojennego. Czy będzie ona wykazana w PIT-11?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podatnik wykorzysta informacje zawarte w PIT-11.