EWA MATYSZEWSKA

TOMASZ SOKOLNICKI

Przyjąć zeznanie od podatnika. Nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby odmawiać podatnikowi przyjęcia zeznania podatkowego, czy też na tym etapie kwestionować prawidłowość wykazanej organizacji pożytku publicznego z powodu jej braku w słowniku systemu urzędu skarbowego. Niestety, zdarzyły się pojedyncze przypadki odmowy przyjęcia takich zeznań. Stąd zrobił się problem. W wytycznych Ministerstwo Finansów zaleciło, aby wstrzymać się z wprowadzaniem do Poltaksu wniosków podatników zawartych w zeznaniach, do czasu aktualizacji słowników. Natomiast niektórzy urzędnicy odmawiali przyjęcia zeznań podatnikom, którzy wpisali w nich organizację, której nie ma jeszcze w słowniku OPP Poltaksu – i to było działanie błędne.

Załóżmy, że urzędnik wstrzymuje wprowadzenie zeznania do Poltaksu. Czy nie wpłynie to na przekazanie 1 proc. podatku dla organizacji?

Moment wprowadzenia zeznania do systemu Poltax jest wewnętrzną procedurą urzędu i nie widzę powodów, aby zaprzątać naszym podatnikom głowę tym, kiedy i kto wprowadzi ich zeznanie do systemu. Warto może dodać, że system Poltax jest na bieżąco aktualizowany i jestem pewien, że w najmniejszym nawet stopniu termin do przekazania 1 proc. na rzecz wybranych przez podatników organizacji pożytku publicznego nie jest zagrożony. Do urzędów właśnie dotarła kolejna aktualizacja systemu zawierająca słownik OPP według stanu na 5 lutego 2010 r. opracowany na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnę tylko, że w bieżącym roku, termin przekazywania przez urzędy skarbowe 1 proc. na rachunki OPP to kwiecień–maj (w zakresie wniosków z PIT-28) oraz lipiec–sierpień (w zakresie wniosków z pozostałych formularzy).

Czy niewprowadzone zeznanie do systemu nie wpłynie na zwrot nadpłaty PIT?

Zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego dokonywany jest w terminie trzech miesięcy od złożenia zeznania. Tak więc podatnicy mogą być spokojni, ponieważ to nie moment wprowadzenia zeznania do Poltaksu, ale data złożenia zeznania decyduje o rozpoczęciu biegu terminu do zwrotu nadpłaty.