ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT. Na które nowości przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę?

KAMIL LEWANDOWSKI

Takie zmiany, jak nowe zasady określania miejsca opodatkowania w transakcjach między podatnikami, nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług, to istotne kwestie, do których podatnicy powinni odpowiednio się przygotować. Do tego dochodzą zmiany w zakresie raportowania podatkowego, a w szczególności regulacje dotyczące informacji podsumowujących. Nie można też zapominać o zwiększeniu limitu dla zwolnienia podmiotowego z VAT z 50 do 100 tys. zł w 2010 roku oraz do 150 tys. w roku 2011. To najistotniejsze zmiany w zakresie VAT.

Co zmieni się w opodatkowaniu usług?

Zgodnie z obowiązującą do końca ubiegłego roku zasadą ogólną, jeżeli polski podmiot wykonywał usługi, których odbiorcą była firma np. z Francji czy Niemiec, to VAT od transakcji trzeba było zapłacić w Polsce. Oczywiście były od tej zasady liczne wyjątki, np. w odniesieniu do tzw. usług niematerialnych, od których VAT rozliczany był w kraju nabywcy. Po nowelizacji, zgodnie z zasadą ogólną, usługi podlegają opodatkowaniu VAT w tym kraju, w którym siedzibę ma ich odbiorca – dotyczy to transakcji pomiędzy podatnikami. Natomiast usługi świadczone na rzecz niepodatników według nowych przepisów opodatkowane są w kraju siedziby świadczącego usługę. Podobnie rzecz się ma w przypadku usług przeznaczonych na potrzeby osobiste odbiorcy lub jego personelu – VAT trzeba nadal płacić w kraju siedziby wykonawcy usług.

Zostały też skrócone okresy sprawozdawcze dla informacji podsumowujących z trzech miesięcy do miesiąca. Na co w tym przypadku zwrócić uwagę?

Zmianie uległ termin na złożenie informacji podsumowującej. Na podstawie starych przepisów należało ją składać do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest składana. Od 1 stycznia 2010 r. informację podsumowującą trzeba złożyć do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy.

Dodatkowym obowiązkiem dla przedsiębiorców jest konieczność wykazywania w informacjach podsumowujących usług świadczonych dla podatników z innych krajów UE (poprzednio informacja obejmowała tylko wewnątrzwspólnotowy ruch towarowy). W konsekwencji przedsiębiorcy mają mniej czasu i jednocześnie więcej pracy w związku z rozliczeniami w zakresie VAT. Dlatego też, żeby sprostać nowym wymogom, firmy muszą usprawnić przepływ informacji oraz dokumentów potrzebnych do sporządzenia informacji podsumowującej.