EWA MATYSZEWSKA

Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapewnił w jednym z ostatnich wywiadów, że właściciele aut z tzw. kratką, sfinansowanych w tym roku w leasingu, zachowają prawo do odliczenia pełnego VAT od opłat. Czy to dobra wiadomość?

MARIUSZ WŁODARCZYK*

Bardzo dobra – zarówno dla leasingobiorców, jak i dla branży leasingowej. Na oficjalne podanie takiej informacji czekaliśmy, tym bardziej że potwierdza ona słuszność decyzji biznesowych podjętych przez przedsiębiorców po wydaniu wyroku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Magoora i potwierdzeniu interpretacji tego wyroku przez polskie Ministerstwo Finansów. Takiego stanowiska oczekiwali przedsiębiorcy, którzy chcą mieć świadomość, że prawo, na podstawie którego podjęli decyzje, np. o wymianie flot firmowych, będzie stabilne. Podejrzewamy również, że z tego powodu do czasu wprowadzenia zmian w rozliczaniu VAT od pojazdów – czyli zgodnie z zapowiedzią MF co najmniej do połowy przyszłego roku – wiele firm zdecyduje się na wyleasingowanie auta, aby skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku.

Jednocześnie MF zapowiada, że nie wycofa się z planu ograniczenia odliczeń VAT zarówno od zakupu, jak i leasingu oraz paliwa do samochodów z kratką w latach 2010–2012. Co to oznacza, dla biznesu?

Poznaliśmy zarys tego, co będzie się dziać do 2012 roku. Z punktu widzenia właścicieli firm zasadne jest, aby na gruncie prawa zostało zrównane traktowanie aut z homologacją ciężarową oraz osobowych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności.

Ale resort zapowiada, że nie będzie można odliczać VAT od aut. Jak wpłynie to na przedsiębiorców?

Wpłynie to negatywnie. Takie podejście do sprawy jest niezrozumiałe i nie ma znamion likwidowania patologii, a wyłącznie realizuje cele fiskalne państwa. Po uporządkowaniu opodatkowania prywatnego użytkowania samochodów w praktyce będziemy mieli do czynienia z podwójnymi obciążeniami dla podatników związanymi z używaniem pojazdu w firmie.

Czego przedsiębiorcy oczekują od MF?

Nadal najbardziej niepokojący jest brak jasnego i precyzyjnego projektu nowych regulacji. Wszystkie informacje i zapowiedzi MF są fragmentaryczne, nie mają charakteru całościowego i kompleksowego.

*Mariusz Włodarczyk

członek zarządu BZ WBK Leasing