EWA MATYSZEWSKA

Jednym z problemów, dotykających osoby pracujące za granicą, jest opodatkowanie ich zagranicznych odsetek w Polsce. Dlaczego?

RAFAŁ CHMIELEWSKI*

Trudno powiedzieć. Rozliczenie podatku z tego dochodu nie jest ani trudne, ani pracochłonne.

Z których przepisów wynika obowiązek rozliczenia odsetek w polskim zeznaniu?

Z artykułu 30a ustawy o PIT, przy czym przepis ten obejmuje zarówno odsetki powstałe w kraju, opodatkowane tzw. podatkiem Belki, jak i za granicą, otrzymane np. w wyniku wygaśnięcia lokaty, jak również ze zwykłego rachunku bankowego.

Kto ten podatek musi zapłacić i w jakiej wysokości?

Obowiązek podatkowy obciąża polskich rezydentów podatkowych. Podatku nie zapłacą osoby, które nie mają w Polsce swojego ośrodka interesów życiowych lub przebywają poza jej granicami więcej niż 183 dni w roku. Podatkiem od zagranicznych odsetek obciążeni są wszyscy polscy rezydenci podatkowi bez względu na metodę unikania podwójnego opodatkowania przyjętą w stosownej umowie podatkowej. Podatek ten zapłacą więc zarówno osoby pracujące np. w Irlandii, jak i w Holandii.

Podatek w Polsce pobierany jest w wysokości 19 proc. odsetek. Od tego podatku można odjąć podatek zapłacony za granicą, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości podatku polskiego.