EWA MATYSZEWSKA

Wiele osób, wyjeżdżając za granicę, zostawiło w Polsce nieruchomości, które teraz wynajmują. Czy dochód z najmu powinien być przez te osoby opodatkowany?

RAFAŁ CHMIELEWSKI*

Tego rodzaju dochód podlega w Polsce opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy ciąży tu jednakowo na obu grupach podatników, tj. na rezydentach polskich, jak również na nierezydentach. W każdym z tych przypadków jednak opodatkowanie będzie wyglądało nieco inaczej, co jest wynikiem różnicy w zakresie ich obowiązku podatkowego.

Jaki sposób rozliczeń najmu będzie mogła wybrać osoba mieszkająca za granicą?

Osoba mieszkająca za granicą ma do wyboru takie same formy opodatkowania dochodu z najmu, co osoba mieszkająca w kraju. Może więc skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych albo na zasadzie ryczałtu. Zasady ogólne to inaczej opodatkowanie zgodnie z obowiązującą w ustawie o PIT skalą progresywną (stawki 18 i 32 proc.) albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tu możliwe jest również opodatkowanie liniową stawką 19-proc.). Ryczałt jest rozwiązaniem alternatywnym, o wyborze którego trzeba zawiadomić urząd skarbowy.

Najczęściej do opodatkowania najmu podatnicy wybierają ryczałt. Prawda?

To prawda. Najpopularniejszą formą opodatkowania najmu jest ryczałt ze względu na niską stawkę (8,5 oraz 20 proc.) oraz na jego prostotę, co nie jest bez znaczenia dla osób nieprzebywających stale w kraju.