Wśród agencji pracy tymczasowej (APT) projektowane przepisy budzą wiele zastrzeżeń. Agencje są pracodawcą szczególnego rodzaju – zatrudniają pracowników i delegują ich do wykonywania pracy u innego pracodawcy. Specyfiką takiego zatrudnienia jest doraźność, krótki czas zatrudnienia i bardzo duża rotacja pracowników tymczasowych. W zeszłym roku agencje zatrudniły ich prawie 475 tys. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że APT przez kilkanaście dni nowego roku pozyska od znacznej liczby pracowników tymczasowych, szczególnie od tych, którzy już nie są w niej zatrudnieni, oświadczenia o uzyskiwaniu dochodów z innego źródła, które zwolniłoby agencje z obowiązku przygotowania i złożenia rocznego obliczenia podatku.

Podatnik, który uzyska dochód z kilku źródeł, będzie musiał rozliczyć się samodzielnie i złożyć pracodawcy oświadczenie o tym fakcie. Co będzie, gdy pracownik zapomni złożyć oświadczenie?

Większość pracowników tymczasowych wykonuje pracę dla wielu APT w ciągu jednego roku. Czasem okres zatrudnienia trwa kilka dni, po czym pracownik zmienia agencję na inną. Bardzo duża rotacja jest wpisana w tego rodzaju zatrudnienia. Obawiam się, że pracownicy tymczasowi mogą nie pamiętać wszystkich swoich pracodawców lub nie zdawać sobie sprawy z obowiązku złożenia oświadczenia.

Z pewnością gromadzenie oświadczeń od pracowników tymczasowych w okresie, gdy nie są już pracownikami danej agencji, zrodzi bardzo poważny problem, o ile nie okaże się w większości przypadków po prostu niemożliwe.

Czy będziecie państwo musieli, np. zatrudniać dodatkowe osoby tylko do wypełniania rocznych PIT?

Ponieważ przepisy nowelizacji ustawy o PIT dotyczą przychodów osiąganych w 2009 roku, na przygotowanie się do ich stosowania jest za mało czasu. Do 15 stycznia 2010 r. pracownicy tymczasowi powinni złożyć w agencjach oświadczenia o dochodach z różnych źródeł w roku obecnym.

Dla APT kontaktowanie się z pracownikami, z którymi często już nie mają kontaktu, pozyskiwanie i gromadzenie oświadczeń będzie dodatkowym obowiązkiem, który będzie przypisany personelowi agencji.

Rozliczanie i wystawianie dodatkowych dokumentów podatkowych również będzie obciążało personel APT. Na pewno utrudni to pracę, przyczyni się do zatrudnienia nowych osób i podniesie koszty funkcjonowania agencji.