ROZMOWA

● Nawet, jeżeli kryzys finansowy nie dotknął bezpośrednio firm, spowodował, że prewencyjnie wprowadzają one oszczędności. Jak ta sytuacja przełożyła się na usługi firm audytorskich? Czy muszą one obniżać swoje ceny?

– Obserwuję dwa rozbieżne zjawiska. Z jednej strony pewną pokusę na rynku do poszukiwania rozwiązań krótkookresowych oraz presję cenową, skłaniającą do obniżania cen, w tym poszukiwania tańszych usług audytorskich. Z drugiej jednak strony w obecnym kryzysie gospodarczym – nazywanym nie bez powodu kryzysem zaufania – powstała ogromna potrzeba budowania i potwierdzania wiarygodności. Jakość i wiarygodność, których gwarantem jest audytor, pozwalają zbudować spółkom zaufanie na rynku, a jako towar deficytowy jest ono teraz w cenie. Pamiętajmy, że rola audytora wiąże się z zaufaniem publicznym i – szczególnie teraz, kiedy sytuacja w światowej gospodarce zmusza do kwestionowania założeń rynkowych, które jeszcze dwa lata temu nie budziły większych wątpliwości – oznacza ogromną odpowiedzialność. Skomplikowało się także otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje klient – więcej pracy trzeba także włożyć w identyfikację i ocenę ryzyka, przybywa też nowych regulacji. Osobiście nie wierzę, że w tej sytuacji rynkowej cena może być obniżana bez straty na jakości.

● Czy w związku z tą presją cenową podmioty audytorskie tną koszty swojej działalności?

– Każdy biznes, niezależnie od obszaru działania, musi stale pracować nad poprawą jakości swoich usług z jednej strony oraz podnoszeniem efektywności, czyli zmniejszaniem kosztów z drugiej. Firmy audytorskie nie są tu wyjątkiem. Istotne jest, aby do kwestii redukcji kosztów podchodzić nie tylko na poziomie operacyjnym, ale i strategicznym, tak aby firma nie utraciła konkurencyjności w dłuższym okresie.

● A jak to wygląda w państwa przypadku?

– My wybraliśmy drogę z jednej strony monitorowania wydatków i ograniczania kosztów, np. przez zastąpienie podróży służbowych wideokonferencjami czy rezygnację z pewnych wydatków reprezentacyjnych, z drugiej – zwiększania wydajności i jakości pracy. Jakość usług i zaufanie szerokiej grupy klientów stabilizuje firmę nawet w trudnych ekonomicznie czasach. A poczucie stabilizacji tu i teraz pozwala myśleć o tym, jak będzie wyglądał rynek w przyszłości.

● Czy kryzys finansowy bardziej dotknie małe średnie czy duże firmy audytorskie?

– Kryzys jest momentem, w którym rynek mocno weryfikuje jakość pracy audytorów, bez względu na rozmiar firmy. Reputacja jest główną wartością dla audytora i w moim przekonaniu o kształcie rynku po kryzysie zadecyduje przede wszystkim zdolność do świadczenia usług o wysokiej jakości, choć oczywiście przy zachowaniu rentowności biznesu.