ROZMOWA

● Podatnicy mogą wspierać częścią swojego podatku organizacje pożytku publicznego. Co to za organizacje?

- To organizacje pozarządowe, które otrzymały status organizacji pożytku publicznego. Może się o niego ubiegać organizacja prowadząca działalność na rzecz społeczności lub określonej grupy. Działalność statutowa musi dotyczyć realizacji zadań publicznych z ustawy o pożytku publicznym. Organizacja powinna zapewnić przejrzystość działalności merytorycznej i finansowej, a także wewnętrzną kontrolę i sprawozdawczość.

● Ile jest takich organizacji?

- Obecnie w całej Polsce zarejestrowanych jest ponad 6 tys. organizacji. I właśnie tym organizacjom podatnicy mogą przekazać swój 1 proc. podatku. Wśród nich są zarówno duże, ogólnopolskie organizacje, jak i lokalnie działające stowarzyszenia i fundacje.

● Czym zajmują się organizacje pożytku publicznego?

- Wieloma rzeczami: od edukacji, przez ekologię, kulturę, pomoc potrzebującym, do wspierania rozwoju lokalnego.

● Jak przekazać 1 proc.?

- Trzeba zacząć od wybrania organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Decyzja, komu przekazać 1 proc., należy wyłącznie do podatnika - nikt za podatnika jej nie podejmie. Podczas szukania organizacji warto skorzystać z dostępnej bezpłatnie w internecie bazy danych www.bazy.pozytek.ngo.pl. W bazie są organizacje, które mają status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2008 r. i które mają prawo otrzymywać 1 proc. podatku (zgodnie z listą ministra pracy i polityki społecznej). Można skorzystać z wyszukiwarki, która pomoże nam znaleźć organizację, m.in. po miejscowości, obszarach działania lub nazwie (jeśli ją znamy).

● Kolejnym krokiem jest wypełnienie zeznania?

- Tak. Po wyliczeniu, ile podatku jest do zapłacenia, w odpowiednich rubrykach zeznania wpisujemy nazwę wybranej organizacji i jej numer KRS oraz kwotę, którą chcemy przekazać (nie może ona przekraczać 1 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

W tym roku mamy dwie nowości. Po pierwsze, podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1 proc. przez organizację (np. wskazać konkretny cel). Po drugie, podatnik może wyrazić zgodę na podanie danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji, dzięki temu organizacja będzie mogła się z nim skontaktować i np. podziękować za wsparcie.

● Czy podobnie jak w ubiegłym roku 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego przekaże urząd skarbowy?

- Tak. Pieniądze z 1 proc. podatku należnego na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy. Trzeba pamiętać, że 1 proc. można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.

● Czy byliśmy hojni w latach ubiegłych?

- Od 2004 roku, w którym wprowadzono w Polsce możliwość przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, zarówno liczba korzystających z niej podatników, jak i przekazywana kwota rosną. W 2004 roku 1 proc. podatku przekazało 0,34 proc., w 2005 - 2,88 proc., w 2006 - 4,85 proc., w 2007 - 6,7 proc., a w 2008 - 19,8 proc. podatników. Zwiększa się także nominalna kwota, którą dzięki mechanizmowi 1 proc. otrzymują organizacje.

● Skąd może wynikać wzrost zainteresowania przekazywaniem 1 proc. podatku?

- Znaczący wzrost zarówno liczby podatników, jak i przekazanej kwoty w 2008 roku w stosunku do lat poprzednich można wiązać ze zmianami w prawie podatkowym wprowadzonymi w roku 2007. Wówczas poszerzono grupę podatników, którzy mogą wspierać organizacje o podatników opodatkowanych według stawki 19-proc., osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Co równie istotne, od 2007 roku podatnik nie musi już sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej organizacji, robi to za niego urząd skarbowy, przekazując 1 proc. podatku na wskazaną w PIT organizację.

PRZEKAZYWANIE 1 PROC. PODATKU

W tym roku podatnik może:

● podać w zeznaniu podatkowym dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1 proc. przez organizację, np. wskazać konkretny cel.

● wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych organizacji, dzięki czemu organizacja będzie mogła się z nim skontaktować i np. podziękować za wsparcie.

Izabela Dembicka, ze Stowarzyszenia Klon/Jawor