• Ale czy w praktyce te dyskusje nad zmianami podatkowymi w UE nie odbywają się na zasadzie coś za coś. Na przykład Polsce damy niższy VAT na usługi pracochłonne, ale dla siebie prosimy o niższą stawkę na usługi gastronomiczne.

- Oczywiście, te negocjacje mogą mieć taki charakter. Ale normalnie jest to bardziej skomplikowane. Obecnie na stole negocjacyjnym Unii w zakresie podatków znajdują się jeszcze towary energooszczędne i pomysł objęcia ich obniżonymi stawkami. Na tym ma skupić się czeska prezydencja. Trudno więc wymagać, aby w tych negocjacjach rozmowy poszerzać o szczegółowe interesy każdego państwa. Wtedy bowiem wynegocjowanie kompromisu graniczyłoby z cudem.

• Wróćmy do spraw krajowych. Pakiet antykryzysowy zakłada pewne zmiany podatkowe. Można tu wymienić np. ujednolicenie definicji małego podatnika, podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji. Czy to nie za mało?

- Zmiany podatkowe to tylko niewielki fragment pakietu antykryzysowego. Jego celem było stworzenie narzędzia dla inwestycji małych przedsiębiorstw. Małe podmioty w trudnych czasach są najbardziej zagrożone. Oczywiście mieliśmy sygnały, aby pakiet objął wszystkie przedsiębiorstwa, ale nie taka była intencja resortu finansów, bo zagroziłoby to przewidzianym dochodom budżetowym w 2009 roku.

• Czyli nie możemy się spodziewać stworzenia specjalnych zachęt inwestycyjnych w postaci np. zwolnienia z podatku pod warunkiem zatrudnienia jakiejś liczby pracowników?

- W tej chwili nie są prowadzone prace nad takimi rozwiązaniami. Zresztą doświadczenie z lat 90., gdy obowiązywały pewne ulgi inwestycyjne, pokazuje, że przedsiębiorcy, decydując się na inwestycje, nie kierowali się istnieniem ulgi.

• Przejdźmy teraz do odliczania VAT od paliwa. Po wyroku ETS w sprawie Magoora MF wydało komunikat, z którego wynikało, że podatnicy nie mogą odzyskać nieodliczonego VAT. A jeśli zdecydują się na korektę, będą musieli liczyć się ze skutkami w podatku dochodowym. Ostatnio został opublikowany kolejny komunikat, z którego płyną odwrotne wnioski - podatnicy mogą odzyskać nieodliczony VAT i odliczać go na bieżąco. Czy to przyznanie się MF do błędu?

- Komunikat opublikowany od razu po wyroku ETS być może został sporządzony zbyt pochopnie. Nie do końca sprawa została przeanalizowana.

WYROK ETS W SPRAWIE MAGOORA

22 grudnia 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w tzw. sprawie Magoora (C-414/07). Według ETS wszelkie ograniczenia dotyczące odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów, jak również nabywanego do nich paliwa, są sprzeczne z prawem wspólnotowym.

• Czy coś zmieni się w zakresie odliczenia VAT?

- Na pewno. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie.

• Czy zostaną zniesione ograniczenia w odliczaniu VAT?

- Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, bo te nie zostały wypracowane. Są różne pomysły. Na pewno zmiany w tym zakresie muszą być wprowadzone, i to jak najszybciej. Osobiście myślałem, że projekt w tym zakresie zostanie opracowany do końca stycznia. Praktyka pokazuje, że jeszcze chwilę to potrwa.