• Ale Polska raczej walczy o możliwość stosowania obniżonych stawek VAT na pewne towary. Mam tu na myśli np. ubranka dziecięce.

- To prawda. Przypadek opodatkowania VAT ubranek dziecięcych jest znany od lat. Jednak ta sprawa trafiła już wraz z uzasadnieniem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jest to kwestia bardzo trudna. W związku z tym, że ETS wydał już kilka niekorzystnych i kosztownych dla naszego budżetu wyroków, w przypadku ubranek musimy być bardzo ostrożni. Potrzebne są tu pewne środki zaradcze.

UBRANKA DZIECIĘCE

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku ze stosowaniem obniżonej stawki VAT na niektóre artykuły dziecięce. Polska stosuje obniżoną stawkę VAT w wysokości 7-proc. dla dostaw odzieży i dodatków do odzieży dla niemowląt oraz dla dostaw obuwia dziecięcego. Zgodnie z przepisami dyrektywy VAT obniżoną stawkę VAT można zastosować tylko w odniesieniu do ograniczonej liczby towarów i usług. Wspomniane towary nie zostały uwzględnione w tym wyczerpującym wykazie ani nie udzielono Polsce odpowiedniego odstępstwa. W związku z tym, stosując w tych przypadkach obniżoną stawkę VAT, Polska narusza prawo wspólnotowe - komunikat KE z 28 listopada 2008 r. (numer referencyjny nadany sprawie to 2006/25100).

• Czy zatem walka o niższy VAT na ubranka dziecięce nie ma sensu?

- Gdy popatrzymy na to, że od około pięciu lat udział wydatków na ubrania i obuwie spada, ceny z roku na rok są niższe, to trudno mówić, że na kształtowanie tego rynku ma wpływ stawka VAT. Jednak na razie ostatecznej propozycji legislacyjnej w tym zakresie nie mamy.

• Związek Rzemiosła Polskiego apeluje, aby Polska wywalczyła możliwość stosowania niższych stawek VAT na niektóre usługi pracochłonne. Czy MF taką walkę podejmie?

- To jest znacznie szerszy problem, niż mogłoby się wydawać. Na tle całej Unii Europejskiej widać, że rozszerzenie załącznika trzeciego do dyrektywy unijnej - a o takie rozszerzenie postuluje ZRP - o kolejne towary czy usługi jest bardzo trudne. Dyskusji w tym zakresie podlega każde słowo i każdy przecinek. To są negocjacje długie i trudne. Zawsze są kraje na nie.

POSTULATY ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) wystąpił do ministra finansów, aby obniżone stawki VAT mogły być stosowane w dodatkowych kategoriach usług świadczonych lokalnie, a niewchodzących dotychczas w zakres załącznika nr III do dyrektywy podatkowej: w usługach motoryzacyjnych, szklarskich, pralniczych i fotograficznych świadczonych dla prywatnych konsumentów.

• Które?

- Przykładem może być Dania, która ma jedną stawkę VAT na poziomie 25 proc. i ona nie jest zainteresowana rozszerzaniem katalogu towarów i usług objętych stawkami preferencyjnymi. Swój sprzeciw wyrażają również Niemcy.

• To na czym zależy Polsce?

- Jednym z naszych interesów jest uzyskanie pewnych derogacji: trwałych lub czasowych. Jak wiadomo, derogacje pozwalają na wyłączenie państwa członkowskiego UE z obowiązku wypełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań płynących z prawa wspólnotowego. To rozwiązałoby wiele naszych problemów. Natomiast wpisywanie nowych usług i towarów na listę wyłączeń może być niemożliwe do przeprowadzenia.

• Bo w tym zakresie potrzebna jest jednomyślność wszystkich 27 państw UE?

- Tak.