- Odnosząc się do kwestii rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie nowej ustawy o podatku akcyzowym, można było wnioskować, że ze względu na swoją obszerność pozwoli ona ustawowo uregulować pewne kwestie i tym samym ograniczy liczbę rozporządzeń wykonawczych, co przyczyni się do uproszczenia systemu podatkowego. Zamiar ten jednak nie do końca udało się zrealizować. W efekcie podatnicy otrzymali bardziej rozbudowaną ustawę, która nie oznacza mniejszej liczby rozporządzeń (ustawa zawiera kilkadziesiąt delegacji dla ministra finansów dających uprawnienie do wydawania aktów wykonawczych).

• Rozporządzenia podatnicy poznali niedawno. Co to dla nich oznacza?

- Za niewłaściwy należy uznać fakt późnego opublikowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy akcyzowej (bardzo krótkie vacatio legis). Podatnicy mieli zdecydowanie za mało czasu (kilka dni) na zapoznanie się i przygotowanie do nowych regulacji w podatku akcyzowym (liczba rozporządzeń związanych z nową ustawą to obecnie prawie czterdzieści aktów prawnych). Taka (niestety nieodosobniona) praktyka nie powoduje wzrostu zaufania do organów podatkowych.

• Ale może to opóźnienie wynikało właśnie z liczby rozporządzeń?

- Trudno znaleźć wytłumaczenie tego faktu, tym bardziej że sama ustawa akcyzowa została uchwalona na początku grudnia 2008 r., a teksty rozporządzeń były już od kliku tygodni dostępne na stronie Ministerstwa Finansów jako projekty. Biorąc pod uwagę rangę zmian - nowa ustawa, a nie jedynie nowelizacja obowiązujących przepisów - należy zdecydowanie negatywnie ocenić tak późne opublikowanie rozporządzeń wykonawczych do nowego aktu prawnego.