Chcemy się oczywiście wyróżniać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, gdzie jakość jest już warunkiem koniecznym a nie przewagą konkurencyjną. Stawiamy na kompleksowość obsługi klienta zarówno w otoczeniu krajowym jak i międzynarodowym, stąd rozwój w firmie nowych produktów pozwalających na dostarczanie rozwiązań obejmujących zarówno doradztwo biznesowe, finansowe jak i prawno – podatkowe oraz akcesja do sieci Grant Thornton. Naszym celem jest również budowanie partnerskiej relacji klient – doradca. Chcemy, aby praca z doradcą była dla klienta inspirującą przyjemnością a nie przykrą koniecznością. Potwierdzeniem naszego podejścia jest bez wątpienia przyznane naszej firmie godło „Firma Przyjazna Klientowi”.

- Jakie najważniejsze zmiany - Państwa zdaniem - nastąpiły na rynku firm doradztwa podatkowego w 2008 r.?

W mojej ocenie rok 2008 był jeszcze dobrym okresem dla firm doradztwa podatkowego. Popyt na usługi utrzymywał się na wysokim poziomie, przy czym nie bez znaczenia był popyt na usługi związane z procesami restrukturyzacji, jakie podejmowało wiele firm. Był to rok utrwalania pozycji rynkowej przez podmioty, które potrafiły zbudować trwałe relacje z klientami.

- Jak Państwa zdaniem rynek doradczy będzie się zmieniał w 2009 r.? Co będzie miało wpływ na wyniki firm?

Bez wątpienia w końcu i rynek usług doradztwa podatkowego dotknie wszechobecny kryzys. Klienci będą zmniejszać wydatki na doradztwo w swoich budżetach, co ograniczy popyt na te usługi. Biorąc pod uwagę wysokie „bariery wyjścia” z branży doradztwa podatkowego, niepewność rynku doprowadzi w mojej ocenie do wzrostu konkurencji cenowej - co z jednej strony może niestety odbić się na jakości oferowanych usług, a z drugiej najprawdopodobniej wyeliminuje część słabszych podmiotów z rynku.