ROZMOWA

• Jest pan prezesem Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II. Jak powstała fundacja?

- Początki były skromne i trudne. Pierwszym ważnym widocznym etapem działalności fundacji była pomoc skarbowcom dotkniętym powodzią w 2001 roku. Na nasz apel odpowiedzieli skarbowcy niemal z całego kraju. Do pracy efektywnie włączają się wolontariusze i sympatycy fundacji.

• Jaki jest cel działania fundacji?

- Celem fundacji jest wszechstronna pomoc pracownikom skarbowym i ich rodzinom. Pomagamy przede wszystkim osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej lub materialnej. Każda osoba, która jest w takiej sytuacji, może się zwrócić o pomoc. Szczególną troską otaczamy dzieci. Organizujemy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Akcje promowane przez fundację uwzględniają całe rodziny. Opracowaliśmy autorski program ubezpieczeń na życie dla całych rodzin skarbowców. Jednym z działań statutowych są organizowane corocznie Mistrzostwa Polski Skarbowców.

• Po co są organizowane Mistrzostwa Polski Skarbowców?

- Coroczne Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów - które w 2009 roku odbędą się w Zakopanem - oprócz swej roli integrującej środowisko, są też świetnym pretekstem do promowania znakomitych urzędów i ich szefów.

• Czy fundacja działa również w samej administracji skarbowej?

- Tak. Fundacja aktywnie włącza się w kreowanie pozytywnego wizerunku aparatu skarbowego poprzez współorganizowanie konferencji jakości oraz promowanie jakościowego podejścia do zagadnień merytorycznych w urzędach skarbowych.